Vand og Natur Klimatilpasning

Stigende overfladenært grundvand

  • PDF

    National indsats mod stigende terrænnært grundvand KL & DANVA.pdf

 

KL og DANVA har udgivet en rapport om de problemer, der opstår når grundvandet stiger helt til overfladen.

Problemet opleves allerede af borgerne og vandselskaberne i 1/3 af kommunerne, og mon ikke den vådeste vinter i mands minde vil forværre problemerne.

Rapporten beskriver med afsæt i 3 konkrete eksempler, den spændvidde der er i udfordringerne, og det konkluderes, at der skal skabes de rette rammebetingelser for indsatsen:

  • Der er behov for sammenhængende lovgivning, der placerer og fordeler ansvaret for planlægning og etablering af den nødvendige fysiske struktur til vandafledning
  • Der er behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber om en strategisk vandplanlægning for sammenhæng mellem by og land, hvor der arbejdes med hele vandkredsløbet i de forskellige hydrauliske oplande
  • Der er behov for en model for betaling af den nødvendige indsats
  • Vandselskabernes økonomiske rammer skal tilpasses i det omfang, de tildeles nye opgaver

KL og DANVA samarbejder om at konkretisere anbefalingerne og bringe dem ind i regeringens arbejde med en national klimatilpasningsplan.

Find og læs rapporten nedenfor: 

  • PDF

    National indsats mod stigende terrænnært grundvand KL & DANVA.pdf

×

Log ind