Vand og Natur Klimatilpasning

Sammenligning af to værktøjer til skadesberegninger for oversvømmelser

I dette notat er der foretaget en kort beskrivelse og sammenligning af to programmer til samfundsøkonomiske analyser af omkostninger som følge af oversvømmelser.

Notatet er udarbejdet af projektet Dataunderstøttet Klimatilpasning som er en del af det kommunale digitaliseringsprogram.

De to programmer der beskrives, er dels:

  • Skadesberegner: Et program som GeoFyn har videreudviklet fra DTU’s skadesanalyse program.
  • BEST Klimatilpasning: Et program som det rådgivende ingeniørfirma NIRAS markedsfører.
  • PDF

    Sammenligning af to programmer til skadesberegning.pdf

×

Log ind