Vand og Natur Klimatilpasning

Måling af det terrænnære grundvand

Grundvandet stiger, det skaber problemer ved nogle huse, stigende grundvand skal kommunerne forholde sig til i nye udstykninger. Det er ofte relevant at måle for at fastslå, om grundvandet lokalt står så højt, at det er et problem for brugen af en ejendom. Til støtte for kommunernes vurdering af behov og muligheder for sådan måling har KL rekvireret et notat om problemstillingen fra GEUS

Notatet er fulgt af et appendix, som beskriver et konkret eksempel på vurdering ud fra screeningsværktøjer og efterfølgende opsætning af et borgerdrevet måleprogram.

Notat og appendix kan hentes her:

  • PDF

    Måling af det terrænnære grundvand - Kidmose og Henriksen 2022.pdf

  • PDF

    Appendiks til Kidmose og Henriksen 2022.pdf

×

Log ind