Vand og Natur Klimatilpasning

Kommunernes Klimatilpasningsindsatser

Evaluering af den kommunale klimatilpasning

I 2016 gennemførte en statslig arbejdsgruppe bestående af Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet en evaluering af den kommunale klimatilpasning. Denne evaluering blev udgivet i april 2017 - ”Evaluering af kommunal klimatilpasning”.

En af pointerne fra evalueringen er, at medfinansieringens ordningen er en succes. Derudover viser evalueringen, at de løsninger, der er lavet i samarbejde mellem forsyningsselskaberne og kommunerne, koster ¼ af omkostningerne af de traditionelle projekter. De 104 aktuelle projekter havde således et samlet omkostningsbudget på 1 mia. kr. mod et budget på 4 mia. for de traditionelle rørløsninger.

Find evalueringen på Miljøstyrelsens klimatilpasningsside (PDF). 

CONCITO undersøger kommunernes klimatilpasningsplaner

I 2017 udgave CONCITO rapporten ”Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner”.

Rapporten giver en status på, hvor langt kommunerne på daværende tidspunkt var med deres klimatilpasningsplaner. Rapporten fremhæver, at alle kommuner har lavet klimatilpasningsplaner og mange er gået videre med anlægsplaner for klimatilpasning. Rapporten belyser styrker og svagheder ved den lokale forankring af klimatilpasning.

Rapporten inkluderede 67 kommuner kan findes på CONCITO’s hjemmeside.

×

Log ind