Vand og Natur Klimatilpasning

KL's input til den nationale klimatilpasningsplan

Én af konsekvenserne af klimaforandringerne er øget nedbør. Den nyeste forskning viser, at det kun bliver værre fremover. Vandmasserne giver store problemer lokalt – for borgere, virksomheder og den samfundsmæssige infrastruktur. Der er behov for, at vi får bedre rammer for klimatilpasning hurtigst muligt.

 • PDF

  KL's input til den nationale klimatilpasningsplan.pdf

KL har sendt forslag til den nationale klimatilpasningsplan

Læs om KL’s input til den nationale klimatilpasningsplan – udfordringer og løsninger: Klimatilpasning er en kommunal opgave, der går på tværs af opgaverne med vandforsyning, spildevand, kommunal planlægning, natur og kystbeskyttelse. Kommunerne har mange års erfaring med klimatilpasning. Og det er med udgangspunkt i denne erfaring, at KL har identificeret udfordringer og foreslår konkrete løsninger til den kommende nationale klimatilpasningsplan.

KL efterspørger primært mere sammenhængende regulering og bedre finansieringsmuligheder:

 • Der mangler sammenhæng mellem forskellig lovgivning.

 • Der er brug for ny regulering i forhold til stigende grundvand.

 • Rammerne for det tværkommunale samarbejde bør styrkes.

 • Lang sagsbehandlingstid hos klagenævn forsinker indsatsen.

 • Modeller for partsfordeling skal være mere klare og brugbare.

 • Kommunernes anlægsloft hæmmer klimatilpasning.

 • Der bør etableres en national fond til klimatilpasning og kystsikring.

 • Mulighed for lånefinansiering af klimatilpasning er utilstrækkelig.

 • Grundejere, der må opgive deres ejendom på grund af oversvømmelse, skal have bedre hjælp.

×

Log ind