Vand og Natur Klimatilpasning

KL-udspil: Klimatilpasning for fremtiden

Klimatilpasning for fremtiden - vand fra alle sider

KL præsenterer med dette udspil en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne.

Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige ramme for, at klimatilpasningen kan komme op i tempo, så vi kan beskytte vores værdier.

  • PDF

    KL udspil, Klimatilpasning for fremtiden.pdf

×

Log ind