Vand og Natur Klimatilpasning

KL-udspil: Klimatilpasning for fremtiden

Klimatilpasning for fremtiden - vand fra alle sider

KL præsenterer med dette udspil en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne.

Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige ramme for, at klimatilpasningen kan komme op i tempo, så vi kan beskytte vores værdier.

Jacob Bjerregaard, formand for KL's politiske udvalg for Miljø og Forsyning, har i et åbent brev til miljøministeren skrevet forslag til regeringens kommende plan for klimatilpasning. Læs brevet nedenfor

  • PDF

    Brev til Lea Wermelin om klimatilpasning