Vand og Natur Klimatilpasning

KL udspil 2012 - "Et Robust Danmark"

I 2012 kom KL med udspillet "Et Robust Danmark", hvor vi kom med 11 konkrete bud på, hvordan vi i fremtiden kan undgå store skader som følge af klimaforandringerne.

  • PDF

    Et robust Danmark - Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser 2012