Vand og Natur Klimatilpasning

KL respons til national klimatilpasningsplan

KL har givet bidrag til beskrivelse af de væsentligste udfordringer i den nye nationale klimatilpasningsplan

Regeringen har igangsat et forarbejde til den lovede nationale plan for klimatilpasning. KL deltager, og vi har givet vores bidrag til beskrivelse af de væsentligste udfordringer.

For KL er klimatilpasning et politisk fokusområde. Da kommunerne administrere alle de love og regler der er i spil, er det naturligvis kommunerne der er omdrejningspunktet når planen engang skal omsætte i kommunal planlægning og fysiske tiltag.

Læs KL's respons her:

  • PDF

    KL respons til national klimatilpasningsplan - udfordringsbilledet