Vand og Natur Klimatilpasning

KL respons til national klimatilpasningsplan

KL har givet bidrag til beskrivelse af de væsentligste udfordringer i den nye nationale klimatilpasningsplan

Regeringen har igangsat et forarbejde til den lovede nationale plan for klimatilpasning. KL deltager, og vi har givet vores bidrag til beskrivelse af de væsentligste udfordringer.

For KL er klimatilpasning et politisk fokusområde, fordi klimaforandringerne giver problemer for borgere, virksomheder og offentlig, kritisk infrastruktur. Da kommunerne administrerer alle de love og regler der er i spil, er det kommunerne der er omdrejningspunktet, når planen engang skal omsættes i kommunal planlægning og fysiske tiltag.

Læs KL's respons her:

  • PDF

    KL respons til national klimatilpasningsplan - udfordringsbilledet

  • PDF

    Bilag -Tværkommunale helhedsplaner for vandløbsoplande og hoved-kyststrækninger.pdf

 

 

×

Log ind