Vand og Natur Klimatilpasning

Højtstående grundvand - rapport fra fast track arbejdsgruppen

Regeringen har med bred opbakning fra Folketinget besluttet at udarbejde en samlet national klimatilpasningsplan. Et af de igangsatte initiativer er et fast-track-projekt, der skal se på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at sænke højtstående grundvand i byerne.
Denne rapport præsenterer udfordringsbilledet, interessenternes ønsker til ny regulering på området, overvejelser om mulige modeller for samfundsøkonomiske beregninger, status for data i forhold til kortlægning af problemstillingen og endelig arbejdsgruppens analyse af de foreslåede landingsbaner for ny regulering af højtstående grundvand.

KL og DANVA har påpeget problemet og henvendt sig til ministerierne med et forslag som går på tre ben:

  • Kommunerne får ny hjemmel til at planlægge indsatsen for højtstående grundvand og beskrive den i spildevandsplanerne
  • Vandselskaberne får ny hjemmel til at lave de tekniske løsninger, der leder grundvandet væk
  • Kommunalbestyrelsen beslutter fordelingen af udgifter til indsatsen.

Hent og læs afrapporteringen fra fast track-projekt om højtstående grundvand i byområder samt tilhørende bilagene her:

  • PDF

    Afrapportering af arbejdsgruppe om højtstående grundvand juni 2021.pdf

  • PDF

    Afrapportering af arbejdsgruppe om højtstående grundvand juni 2021 Bilag 1-4.pdf