Vand og Natur

Klimatilpasning

Der skal konkrete indsatser til, hvis vi i fremtiden skal undgå store skader som følge af klimaforandringerne. Det handler om indsatser på landet, i byerne og i infrastrukturen.

Klimatilpasning skal op i gear

Klimaændringer kalder på klimatilpasning, derfor tog KL initiativ til at få klimatilpasning op i gear.

Teknik og Miljø-bladet bragte den 20. august 2019 blandt andet en artikel af Jacob Bjerregaard, formanden for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, der ridser behovet for en sammenhængende lovgivning og nye finansieringsmuligheder op, ligesom august udgaven af Teknik og Miljø-bladet også indeholdt en baggrundsartikel.

Derudover bragte magasinet MIT HUS, udgivet af Parcelhusejernes Landsforenings, en artikel, skrevet af KL's chefkonsulenter Nete Herskind og Lars Kaalund, om behovet for klimatilpasning der i omfang, omkostninger og udformning matcher det konkrete problem, som skal løses.

De tre artikler kan findes i pdf-format her: 

 • PDF

  Teknik & Miljø August 2019 - Jacob Bjerregaard

 • PDF

  Teknik & Miljø August 2019 - Nete Herskind & Lars Kaalund

 • PDF

  MIT HUS, 43. årgang. Nr. 2 2019, Nete Herskind & Lars Kaalund

Kommunernes Klimatilpasningsindsatser

Evaluering af den kommunale klimatilpasning

I 2016 gennemførte en statslig arbejdsgruppe bestående af Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet en evaluering af den kommunale klimatilpasning. Denne evaluering blev udgivet i april 2017 - ”Evaluering af kommunal klimatilpasning”.

En af pointerne fra evalueringen er, at medfinansieringens ordningen er en succes. Derudover viser evalueringen, at de løsninger, der er lavet i samarbejde mellem forsyningsselskaberne og kommunerne, koster ¼ af omkostningerne af de traditionelle projekter. De 104 aktuelle projekter havde således et samlet omkostningsbudget på 1 mia. kr. mod et budget på 4 mia. for de traditionelle rørløsninger.

Hele evalueringen kan findes på Miljøstyrelsens klimatilpasnings hjemmeside via følgende link:

https://www.klimatilpasning.dk/media/1174683/evalueringsrapport.pdf

CONCITO undersøger kommunernes klimatilpasningsplaner

I 2017 udgave CONCITO rapporten ”Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner”.

Rapporten giver en status på, hvor langt kommunerne på daværende tidspunkt var med deres klimatilpasningsplaner. Rapporten fremhæver, at alle kommuner har lavet klimatilpasningsplaner og mange er gået videre med anlægsplaner for klimatilpasning. Rapporten belyser styrker og svagheder ved den lokale forankring af klimatilpasning.

Rapporten inkluderede 67 kommuner kan findes på CONCITO’s hjemmeside via følgende link:

https://concito.dk/udgivelser/robusthed-kommunale-klimatilpasningsplaner

KL udspil 2012 - "Et Robust Danmark"

I 2012 kom KL med udspillet "Et Robust Danmark", hvor vi kom med 11 konkrete bud på, hvordan vi i fremtiden kan undgå store skader som følge af klimaforandringerne.

 

 • PDF

  Et robust Danmark - Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser 2012

Viden om Klimatilpasning

KL byger sin politiske interessevaretagelse på fakta om klimaforandringer, og viden om tekniske udfordringer og muligheder.

Derfor samarbejder KL med Miljøstyrelsen og Danske Regioner om en hjemmeside hvor viden om klimatilpasning samles.

Se den korte video der hjælper dig til den viden du søger på Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://www.klimatilpasning.dk/omportalen/