Vand og Natur

Klimatilpasning

Der skal konkrete indsatser til, hvis vi i fremtiden skal undgå store skader som følge af klimaforandringerne. Det handler om indsatser på landet, i byerne og i infrastrukturen.

I 2012 kom KL med udspillet "Et Robust Danmark", hvor vi kom med 11 konkrete bud på, hvordan vi i fremtiden kan undgå store skader som følge af klimaforandringerne.

 

  • PDF

    Et robust Danmark - Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser 2012