Vand og Natur

Friluftsliv

Fælles kommunale friluftsdata giver store gevinster, fx når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når børnehavepædagogen skal finde legepladser eller når turistkontoret skal bruge et kort til turisterne

Friluftsliv

Kommunerne skal administrere bestemmelserne om beskyttelse af fortidsminder, regler for camping, adgang til naturen mv. Kommunerne har en lang række muligheder for at tage og indgå i frivillige initiativer og aktiviteter – fx etablering af spor i landskabet, udpegning af beskyttede diger, etablering af skovlegepladser osv.

Ud over de administrative opgaver har kommunerne også stor interesse i at fortælle om alle de oplevelser og muligheder, der findes i naturen. Der er store værdier i naturen for børnehaver på tur, for turister der kommer til kommunen, for løbere, cyklister og andre der bruger naturen i deres fritid og for seniorborgere, der får sundhed og velvære ved at færdes i og benytte naturens muligheder. Naturen stopper ikke ved kommunegrænsen eller ved indgangen til en privat eller en statsejet skov. Naturen er uden grænser og derfor skal tilbuddene om oplevelser i naturen også hænge sammen - mellem stats, kommuner og private tilbud.   

KL hjælper kommunerne med at samle friluftsdata

Formålet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller en kommunal sti, der breder sig ud over flere kommuner. Perspektivet er, at de lokale databaser og de lidt større databaser, som fx "Ud-i-naturen", bliver integrerede. På den måde kan man etablere en database, som alle kommuner kan opdatere og bruge, fx når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når børnehavepædagogen skal finde legepladser eller når turistkontoret skal bruge et kort til turisterne.