Vand og Natur

Drikkevand og spildevand

Kommunerne sørger for rent drikkevand til borgerne via de kommunale vandværker.

En god vandkvalitet indebærer et fokus på spildevand, og hvordan kommuner og borgere bruger pesticider, renoverer kloakker og bekæmper kæmpebjørneklo.

Se denne guide om kommunernes dataindberetning og opgaver som vandforsyningsmyndighed:

  • PDF

    Guide om dateindberetning Vandforsyning 2010