Kommunale opgaver Teknik og miljø

Vand og Natur

Kommunerne er primær myndighed for vand og natur og har en række driftsopgaver inden for vandløb og naturpleje.

Klimatilpasning og vandsektorloven

Aktuelt er der stort fokus på klimatilpasning, vandsektorloven og vandløb. De nye klimatilpasningsplaner skal føre til løsninger.  Lovgivningen skal ændres, så kommunerne får bedre styringsmuligheder. Vandløbenes miljøkvalitet skal forbedres, uden at vandføringsevnen sættes over styr.

Naturbeskyttelsesloven

Administration af naturbeskyttelsesloven er en integreret del af kommunernes opgaver på plan-, miljø- og naturområdet. Kommunerne varetager bl.a. opgaver vedr. naturbeskyttelse, skiltning, adgangsregler, beskyttelseslinjer mv.

Friluftsliv

Kommunerne skal administrere bestemmelserne om beskyttelse af fortidsminder, regler for camping, adgang til naturen mv. Kommunerne har en lang række muligheder for at tage og indgå i frivillige initiativer og aktiviteter – fx etablering af spor i landskabet, udpegning af beskyttede diger, etablering af skovlegepladser osv.

×

Log ind