Trafik, Veje og Beredskab

Nøgletal på vejområdet

47 kommuner modtager nøgletal på vejområdet

I 2017 udviklede 17 kommuner og KL's Teknik og Miljø en model for økonomiske nøgletal for drift og vedligehold på vejområdet.

I dag er indberetter 47 kommuner data på området til benchmarking for alles fortjeneste.

 

Analytisk oversigt over egen drift

Modellen skal fungere som værktøj for vejchefer, der kan skabe oversigt over hvordan pengene bruges. Derudover kan det bidrage til udvikling af effektivitet og kvalitet i egen afdeling.

En anden styrke ved nøgletal på vejområdet er, at data er defineret og udvalgt, så sammenligning med andre kommuner kan gøres mere entydigt og enkelt.

At udvælge og definere nøgletal målrettet vejchefernes arbejde er en vanskelig øvelse. Definitioner skal afgrænses og beskrives, ønsker til tal er mange, men det skal også være overkommeligt at finde og indtaste tal og oplysninger. 

Men ét er tal opgjort i kr. og kr/enhed, noget andet er serviceniveauet på opgaverne – hvor tit slås græsset, antal fejning/år i by og på land, antal udkald til saltning osv er også oplysninger, vi beder om i den digitale indberetning. Det er meget vigtige oplysninger, som skal gøre det mere enkelt at sammenligne sig med andre.

Personaleudgifter i administration af veje og nyanlæg er foreløbig fravalgt i nøgletallene.  

Oversigt og definitioner over nøgletal på vejområdet finder du i dokumenterne nederst på siden. 

 

To arbejdsdage er alt det kræver 

To kommuner har testet den nye digitale indberetning og skønner, at tal og oplysninger kan findes og indberettes inden for to arbejdsdage.

Indberetninger af data og oplysninger til nøgletallene i 2019 skal tages fra regnskab 2018 for kommunen.

 

Oplysninger om deltagelse

Oprettelse koster 11.000 kr. pr. kommune, derefter koster det årligt 3.000 kr. ex moms

For deltagerbetalingen får kommunen:

 • Unik adgangsnøgle til egen kommune, som kan deles mellem de, der taster og bruger nøgletallene.
 • Et nyudviklet digitalt registreringsskema, til indberetning af fakta om kommunens vejforhold
 • Udgifter på de 10 nøgletal og underliggende 36 nøgletal
 • Oplysninger om organisering
 • Eventuelt samarbejde med andre kommuner om hvilke kontraktformer kommunen anvender
 • Felter til registrering af oplysninger om serviceniveau
 • Benchmarkinganalyser. Se nogle af mulighederne i vedlagte Intro til nye deltagere,
 • Mulighed for at deltage i yderligere undersøgelse

 

 

Vej- og Trafikchef Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune, udtrykker det sådan:

"Med de her (nøgle-)tal har vi et bedre grundlag for at tage den politiske diskussion. Jeg hører også fra mine politikere om forhold og udgifter i andre kommuner. Så kan vi tage diskussionen om serviceniveau på et bedre grundlag. Vi kan blive fagligt dygtigere, vi kan undre os over hinanden".

For yderligere oplysninger kontakt:

Programchef Jane Møller Pedersen, M: 3370 3836, email: jmp@kl.dk 
Specialkonsulent Tom Elmer Christensen, M: 2120 8889, email: toec@kl.dk

For spørgsmål til indtastning og brug af analysemodellen kontakt
Liva Westergaard, email: liwe@kl.dk  

 • PDF

  Definition af nøgletal 2018

 • PPT

  Nøgletal på vejområdet intro til nye deltagere 2018

 • PDF

  Skabelon for survey vejområdet 2018

 

Analyse

Analyse Vejkatalog

47 kommuners nøgletal på vejområdet har dannet grundlag for KL's ny analyse om effektivisering af den kommunale drift.