De 24 kommunale beredskaber udgør over 90 pct. af det samlede beredskab i Danmark, når det kommer til mandskab, udrykninger etc.

De hjælper og yder en forsvarlig indsats når der er risiko for skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Udover de daglige hændelser skal de også træde til ved større hændelser som f.eks. flygtningestrømme, oversvømmelser etc.

De kommunale redningsberedskaber hører under kommunalbestyrelsen.

I nedenstående dokument kan du få overblik alle beredskabsenhederne

  • PDF

    Oversigt beredskabsenheder