Kommunale opgaver Teknik og miljø

TEKNIK & MILJØ ´21

Den store, årlige konference, hvor aktuelle emner indenfor teknik og miljø bliver vendt og drejet. Temaet for 2021 er kommunalvalg og overskriften for konferencen er "Kommunalvalg: Borger, By og Bæredygtighed". Teknik og Miljø ’21 konferencen bliver afholdt som en virtuel konference d. 16. april 2021.

TM '21 - Kommunalvalg: Borger, By og Bæredygtighed

Når vi mødes til TM'21 er der præcis 7 måneder til kommunalvalget d. 16. november 2021. 

Folketingsvalget 2019 blev et klimavalg. Kommunalvalget bliver måske et valg med et bredere fokus på bæredygtighed. I bredeste forstand: Personligt, lokalt og målene for verden.  

Siden har Folketinget indgået en række politiske aftaler, og staten sætter mål og rammer. Men det er kommunerne, der er garant for- og skal stå på mål for den praktiske implementering og den betydning, det får for borgernes hverdag. Hvad kan og vil kommunerne, og hvordan samarbejder vi med borgerne og virksomhederne om de fælles mål?

Corona-epidemien har samtidig udfordret vores hverdag, så der er opstået nye vaner og muligheder. Vi har fået mere fokus på det nære. Vi vil både bruge og beskytte naturen, vi vil bæredygtig udvikling, vi vil grøn genopretning, have fokus på det lokale og nationale erhvervsliv, så vi får attraktive og levende lokalsamfund. På land og i by. Kommunerne kan påvirke og drive udviklingen i flere niveauer: Kommunernes egen virksomheder, gennem de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og ikke mindst via det lokale lederskab i hele kommunens geografi. Det sker og skal ske i tæt dialog med borgerne og virksomhederne, for at vi lykkes.

Vi varmer på TM’21 op til efterårets kommunalvalg – også et bæredygtighedsvalg.

Vi håber, at I finder programmet inspi­rerende. Vi glæder os til at se jer til årets TM Konference.

Program: 

  • PDF

    Teknik & Miljø '21 invitation.pdf

Konferencen afholdes virtuelt i KL- studiet den 16. april 2021. Information om den digitale platform følger

Målgruppe 
Kommunalpolitikere og embedsmænd, samt andre med interesse for klima, miljø og erhverv.

Pris

Det vil være muligt enten at tilmelde sig som kommune eller som individuel deltager.

Prisen fastsættes ud fra indbyggertallet i din kommune d. 1. januar 2020:

Ø-kommuner: 4000 kr.

Kommuner med op til 50.000 indbyggere: 10.000 kr.

Kommuner med over 50.000 indbyggere: 12.000 kr.

Individuel kommunal deltager: 1750 kr. 

Øvrige ikke kommunale deltagere: 2200 kr.

Tilmelding 
Tilmelding åbner 1. februar via nedenstående link. Deadline for tilmelding er d. 13. april 23:59

Arrangement

TM '21

Virtuel éndags-konference for kommunalpolitikere og embedsmænd, samt andre med interesse for miljø, klima og erhverv.