TEKNIK & MILJØ '20

TEKNIK & MILJØ '19

Den store, årlige konference hvor aktuelle emner indenfor teknik og miljø bliver vendt og drejet. I 2019 fandt konferencen sted den 25.-26. april i Fredericia

På KL's politiske konference TEKNIK & MILJØ '19 samledes kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner til to dage med strategiske møder, temamøder og udflugter.

KL’s kontor for Teknik og Miljø arrangerede konferencen TEKNIK & MILJØ '19 med det formål at styrke det kommunale fællesskab og sammenhæng på tværs. Det gjorde vi ved at give deltagerne mulighed for at skabe relationer på tværs af forskelligheder som by og land, som øst og vest – og som lille og stor. Vores udgangspunkt var kommunernes politiske dagsordener på teknik- og miljøområdet.

Kommunerne arbejder dagligt med og for SAMMENHÆNG.

Fra omverdenen er der en forventning om, at vi gennem vores opgaveløsning omsætter kompleks lovgivning, så det giver mening for borgerne – også når det går på tværs af forvaltninger. Samtidig skal kommunerne være bindeleddet til stat og region, for på den måde at sikre at borgere og virksomheder oplever en sammenhæng mellem de forskellige offentlige myndigheder. For at det kan lade sig gøre at skabe SAMMENHÆNG, er der mange politiske dilemmaer, der skal løses, f.eks. på kystbeskyttelses- eller forsyningsområdet. Politikernes beslutninger har i den forbindelse stor betydning for, om der skabes SAMMENHÆNG eller kaos. Derfor satte KL SAMMENHÆNG i centrum på TEKNIK & MILJØ '19

Fredericia var værtskommune

I 2019 var det Fredericia Kommune, der var værtskommune for TEKNIK & MILJØ '19, og som arrangerede konferencens udflugter i lokal området. På udflugterne var der rig mulighed for at se, hvordan Fredericia Kommune arbejder med temaer som FN's verdensmål, krydstogtturisme, byudvikling, naturformidling, havmiljø, bæredygtig turisme, infrastruktur og cirkulær miljøudvikling blandt meget andet.

 

Selve konferencen blev afholdt i MESSE C i Fredericia.