Teknik og miljø

TEKNIK & MILJØ ´20

Den store, årlige konference, hvor aktuelle emner indenfor teknik og miljø bliver vendt og drejet. Temaet for 2020 er klima og overskriften for konferencen er "Klimaet er fælles - ansvaret er også dit". Som en konsekvens af den øgede udbredelse af COVID-19 udskydes konferencen til 24.-25. november 2020 i Odense.

TM '20 udskydes til efteråret

Som en konsekvens af den øgede udbredelse af COVID-19 har KL truffet beslutning om at udskyde Teknik og Miljø ’20 fra den 16.-17. april til den 24.-25. november 2020. Konferencen vil fortsat blive afholdt i ODEON i Odense, og indholdet af konferencen fastholdes med forbehold for eventuelle ændringer.

Tilmeldinger overføres automatisk
Alle tilmeldinger til Teknik og Miljø’20 konferencen overføres automatisk til den 24.-25. november 2020. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage gentilmelding af deltagere.
Det vil være muligt at tilmelde nye deltagere frem til den 3. november 2020.

Skulle I mod forventning ønske at annullere jeres tilmelding, bedes I sende en mail til tm20@kl.dk med navn på de deltagere, der skal afmeldes. Afmelding skal ske før den 15. juni 2020. Herefter er tilmeldingen bindende.

Hotelreservationer flyttes automatisk
Kongreskompagniet flytter uden omkostninger allerede bestilte hotelværelser til den 24.-25. november 2020.
I henhold til ændringer af værelsesreservationer kontakt da Kongreskompagniet på mail KLTM2020@kongreskompagniet.dk

Program for TM '20

Teknik & Miljø konferencen afholdes i efteråret 2020 på ODEON i Odense. Årets tema er klima og titlen på årets konference er 'Klimaet er fælles - ansvaret er også dit!'. Tilmeldingen er åben.

Arrangement

Konferencer og messer TEKNIK & MILJØ '20

Årets tema

Temaet for TEKNIK & MILJØ ’20 er klima, og med konferencens titel ’Klimaet er fælles – ansvaret er også dit’ sætter vi fokus på kommunernes rolle i en styrket klimaindsats.

Danske kommuner er allerede langt fremme i arbejdet med CO2-reduktion og klimatilpasning. Selv om klimaudfordringen er global, så er det lokalt, at konsekvenserne af klimaforandringerne for alvor kan mærkes. Det er også lokalt, at udfordringerne kan løses konkret.

Kommunerne har i flere år arbejdet målrettet på at gennemføre den grønne omstilling og skabe rammer, der gør det nemt både at tænke og leve grønt. Kommunerne er tættest på borgere og virksomheder og kan derfor påvirke til en mere klimavenlig adfærd gennem deres lokale klimalederskab.

På årets konference får vi besøg af hele to ministre. Klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin vil fortælle om regeringens politik på klima- og miljøområdet og samspillet mellem kommunerne og staten set fra deres perspektiv.

De overordnede politiske sigtelinjer vil blive suppleret med eksempler på konkrete, lokale løsninger på CO2-reduktion og klimatilpasning. Det sker i den nye session ”Teknik- og Miljø gallerierne”, hvor kommunerne kan udveksle innovative tanker og få nye idéer til tiltag i egen kommune.

CO2-reduktion og klimatilpasningsinitiativer går på tværs af mange områder, og skal vi lykkes med den grønne omstilling, skal klima tænkes ind i alle kommunernes aktiviteter på teknik- og miljøområdet. Årets konference sætter i seks faglige sessioner derfor fokus på, hvordan klima spiller sammen med faglige områder som energiplanlægning, partnerskaber, smart city og bosætning.

Endelig er der mulighed for, at udvalgsformænd kan deltage i det politiske forsamlingshus, hvor KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg inviterer til debat om KL´s politik.

Klimaet er fælles – ansvaret er også dit. På TEKNIK & MILJØ ’20 ser vi frem til to dage fyldt med politiske visioner, innovative idéer og konkrete kommunale løsninger.

 

 

TEKNIK & MILJØ '19

På KL's politiske konference TEKNIK & MILJØ '19 samledes kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner til to dage med strategiske møder, temamøder og udflugter.

KL’s kontor for Teknik og Miljø arrangerede konferencen TEKNIK & MILJØ '19 med det formål at styrke det kommunale fællesskab og sammenhæng på tværs. Det gjorde vi ved at give deltagerne mulighed for at skabe relationer på tværs af forskelligheder som by og land, som øst og vest – og som lille og stor. Vores udgangspunkt var kommunernes politiske dagsordener på teknik- og miljøområdet.

Kommunerne arbejder dagligt med og for SAMMENHÆNG.

Fra omverdenen er der en forventning om, at vi gennem vores opgaveløsning omsætter kompleks lovgivning, så det giver mening for borgerne – også når det går på tværs af forvaltninger. Samtidig skal kommunerne være bindeleddet til stat og region, for på den måde at sikre at borgere og virksomheder oplever en sammenhæng mellem de forskellige offentlige myndigheder. For at det kan lade sig gøre at skabe SAMMENHÆNG, er der mange politiske dilemmaer, der skal løses, f.eks. på kystbeskyttelses- eller forsyningsområdet. Politikernes beslutninger har i den forbindelse stor betydning for, om der skabes SAMMENHÆNG eller kaos. Derfor satte KL SAMMENHÆNG i centrum på TEKNIK & MILJØ '19

Fredericia var værtskommune

I 2019 var det Fredericia Kommune, der var værtskommune for TEKNIK & MILJØ '19, og som arrangerede konferencens udflugter i lokal området. På udflugterne var der rig mulighed for at se, hvordan Fredericia Kommune arbejder med temaer som FN's verdensmål, krydstogtturisme, byudvikling, naturformidling, havmiljø, bæredygtig turisme, infrastruktur og cirkulær miljøudvikling blandt meget andet.

 

Selve konferencen blev afholdt i MESSE C i Fredericia.

Billeder TM '19