Teknik og miljø

TEKNIK & MILJØ ´20

Den store, årlige konference, hvor aktuelle emner indenfor teknik og miljø bliver vendt og drejet. Temaet for 2020 er klima og overskriften for konferencen er "Klimaet er fælles - ansvaret er også dit". Teknik og Miljø ’20 konferencen omlægges til en virtuel én dags-konference den 24. november 2020.

TM '20 omlægges til virtuel konference

KL´s bestyrelse har 15. september 2020 besluttet, at alle konferencer omlægges til virtuelle koncepter i resten af 2020. Beslutningen er truffet i lyset af, at stadig flere kommuner i disse dage arbejder ud fra et udvidet forsigtighedsprincip på baggrund af situationen med coronavirus. 

Ovenstående får også betydning for konferencen TEKNIK & MILJØ ´20, som i lyset af den aktuelle situation omlægges til en virtuel éndags-konference den 24. november.

Tilmeldinger overføres automatisk
Alle tilmeldinger overføres automatisk til den digitale konference, men deltagergebyret halveres til 2.475 kr. for kommuner og 3.475 kr. for øvrige deltagere. Tilmeldingen er bindende, men det er muligt at overlade sin plads til en anden.

Hotelreservationer annulleres uden omkostning
KL har sørget for, at alle hotelreservationer er blevet annulleret uden afbestillingsgebyr for deltagerne. Jeres ordreansvarlige vil blive kontaktet direkte af vores operatør, KongresKompagniet, i forbindelse med refundering af jeres allerede gennemførte betaling for værelser.

Program for TM '20

Teknik & Miljø konferencen afholdes virtuelt i efteråret 2020. Årets tema er klima og titlen på årets konference er 'Klimaet er fælles - ansvaret er også dit!'. Tilmeldingen er åben.  

Arrangement

Konferencer og messer TEKNIK & MILJØ '20

Årets tema

Temaet for TEKNIK & MILJØ ’20 er klima, og med konferencens titel ’Klimaet er fælles – ansvaret er også dit’ sætter vi fokus på kommunernes rolle i en styrket klimaindsats.

Danske kommuner er allerede langt fremme i arbejdet med CO2-reduktion og klimatilpasning. Selv om klimaudfordringen er global, så er det lokalt, at konsekvenserne af klimaforandringerne for alvor kan mærkes. Det er også lokalt, at udfordringerne kan løses konkret.

Kommunerne har i flere år arbejdet målrettet på at gennemføre den grønne omstilling og skabe rammer, der gør det nemt både at tænke og leve grønt. Kommunerne er tættest på borgere og virksomheder og kan derfor påvirke til en mere klimavenlig adfærd gennem deres lokale klimalederskab.

Tid & sted
Konferencen afholdes virtuelt den 24. november 2020. Information om den digitale platform følger

Målgruppe
Kommunalpolitikere og embedsmænd, samt andre med interesse for teknik og miljø.

Pris
Prisen for deltagelse er 2.475 kr. for kommuner og 3.475 kr. for øvrige deltagere.
Priserne er ekskl. moms.

Tilmelding 

Alle tilmeldinger til den fysiske konference overføres automatisk til den virtuelle konference. Nye tilmeldinger kan foretages via tilmeldingssiden frem til den 3. november 2020 kl. 14:00.

 

 

TEKNIK & MILJØ '19

På KL's politiske konference TEKNIK & MILJØ '19 samledes kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner til to dage med strategiske møder, temamøder og udflugter.

KL’s kontor for Teknik og Miljø arrangerede konferencen TEKNIK & MILJØ '19 med det formål at styrke det kommunale fællesskab og sammenhæng på tværs. Det gjorde vi ved at give deltagerne mulighed for at skabe relationer på tværs af forskelligheder som by og land, som øst og vest – og som lille og stor. Vores udgangspunkt var kommunernes politiske dagsordener på teknik- og miljøområdet.

Kommunerne arbejder dagligt med og for SAMMENHÆNG.

Fra omverdenen er der en forventning om, at vi gennem vores opgaveløsning omsætter kompleks lovgivning, så det giver mening for borgerne – også når det går på tværs af forvaltninger. Samtidig skal kommunerne være bindeleddet til stat og region, for på den måde at sikre at borgere og virksomheder oplever en sammenhæng mellem de forskellige offentlige myndigheder. For at det kan lade sig gøre at skabe SAMMENHÆNG, er der mange politiske dilemmaer, der skal løses, f.eks. på kystbeskyttelses- eller forsyningsområdet. Politikernes beslutninger har i den forbindelse stor betydning for, om der skabes SAMMENHÆNG eller kaos. Derfor satte KL SAMMENHÆNG i centrum på TEKNIK & MILJØ '19

Fredericia var værtskommune

I 2019 var det Fredericia Kommune, der var værtskommune for TEKNIK & MILJØ '19, og som arrangerede konferencens udflugter i lokal området. På udflugterne var der rig mulighed for at se, hvordan Fredericia Kommune arbejder med temaer som FN's verdensmål, krydstogtturisme, byudvikling, naturformidling, havmiljø, bæredygtig turisme, infrastruktur og cirkulær miljøudvikling blandt meget andet.

 

Selve konferencen blev afholdt i MESSE C i Fredericia.

Billeder TM '19