Teknik og miljø

TEKNIK & MILJØ ´19

Den store, årlige konference hvor aktuelle emner indenfor teknik og miljø bliver vendt og drejet. I år finder konferencen sted den 25.-26. april i Fredericia

På KL's politiske konference TEKNIK & MILJØ '19 vil kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner samles til to dage med strategiske møder, temamøder og udflugter.

KL’s kontor for Teknik og Miljø arrangerer konferencen TEKNIK & MILJØ '19 med det formål at styrke det kommunale fællesskab og sammenhæng på tværs. Det gør vi ved at give deltagerne mulighed for at skabe relationer på tværs af forskelligheder som by og land, som øst og vest – og som lille og stor. Vores udgangspunkt er kommunernes politiske dagsordener på teknik- og miljøområdet. 

Kommunerne arbejder dagligt med og for SAMMENHÆNG.

Fra omverdenen er der en forventning om, at vi gennem vores opgaveløsning omsætter kompleks lovgivning, så det giver mening for borgerne – også når det går på tværs af forvaltninger. Samtidig skal kommunerne være bindeleddet til stat og region, for på den måde at sikre at borgere og virksomheder oplever en sammenhæng mellem de forskellige offentlige myndigheder. For at det kan lade sig gøre at skabe SAMMENHÆNG, er der mange politiske dilemmaer, der skal løses, f.eks. på kystbeskyttelses- eller forsyningsområdet. Politikernes beslutninger har i den forbindelse stor betydning for, om der skabes SAMMENHÆNG eller kaos. Derfor sættes SAMMENHÆNG i centrum på TEKNIK & MILJØ '19

Fredericia er værtskommune

I år er det Fredericia Kommune, der er værtskommune for TEKNIK & MILJØ '19, og som arrangerer konferencens udflugter i lokal området. På udflugterne er der rig mulighed for at se, hvordan Fredericia Kommune arbejder med temaer som FN's verdensmål, krydstogtturisme, byudvikling, naturformidling, havmiljø, bæredygtig turisme, infrastruktur og cirkulær miljøudvikling blandt meget andet.

Selve konferencen afholdes i MESSE C i Fredericia.

Program og tilmelding

Program og beskrivelser af temamøder, strategiske møder og udflugter ligger allerede nu klar på tilmeldingssiden

Tilmeldingen åbner d. 4. marts 2019 kl. 12.00 og tilmeldingsfristen er d. 4. april kl. 14.00

Har du spørgsmål til konferencen kan du kontakte tm19-teamet på  e-mail: tm19@kl.dk eller telefon: 23 65 42 35

 

Arrangement

Konferencer og messer Teknik & miljø '19

 

Tidligere konferencer

TEKNIK & MILJØ ´18 blev afholdt den 12. og 13. april i Aarhus.