Planlægning i land og by

Vindmølleplanlægning

KL har her samlet relevant materiale, som er til rådighed for kommunernes vindmølleplanlægning.

Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk har i samarbejde lavet siden vindinfo.dk, hvor der vises statslig information om vindmøller. Siden henvender sig til både borgere, kommuner og vindmølleopstillere. 

Opkøbsordning

Økonomi- og Indenrigsministeriet administrerer en pulje på 25 mio. kr. i både 2014 og 2015.

Den kan kommunerne søge for at opkøbe ejendomme med det formål at skabe større sammenhængende vindmølleområder.

Ansøgning kan ske løbende, og ansøgningsskema findes på www.indtast.dk Navnet på ansøgningskemaet er "LånEjendom 2014" 

Se faktaark om vindmølleopkøbsordningen nedenfor, for mere infomation.

  • PDF

    Faktaark om Vindmølleopkøbsordningen 2014