Teknik og miljø Planlægning i land og by

Relevante faglige netværk

På denne side kan du løbende holde dig orienteret om relevante faglige netværk under emnet, planlægning i land og by. Bl.a. vil du kunne finde programmer, datoer samt tilmeldinger for de respektive netværk og møder.

KL starter nyt landsdækkende netværk for byplanlægning

KL's nye netværk om byplanlægning er til for dig som arbejder fagligt med planlægning til dagligt i en kommune, eller et kommunalt selskab. Netværket vil have fokus på den brede planlægning som præger alle landets kommuner. Som medlem er du desuden med til at bidrage til hvilke emner som skal løftes på møderne, samt komme med forslag til hvor mødernes afholdes. I efteråret vil vi møderne bl.a. beskæftige sig med følgende emner:

Planlægning post corona

&

Evaluering af planloven

Du kan tilmelde dig og læse meget mere om netværket herunder: 

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes netværk for byplanlæggere

Kommunernes åben land og landdistriktsnetværk

Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk henvender sig til udviklingsmedarbejdere, planlæggere, landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og andre, der arbejder med landdistrikternes vilkår.

Vi får på netværksmøderne besøg af myndighederne, der opdaterer os på nyeste nationale initiativer og beslutninger samt forskere og andre nøglepersoner, der kan sætte den daglige opgaveløsning ind i et større perspektiv. Centralt for netværket er også, at vi deler gode kommunale erfaringer med hinanden.

Du kan tilmelde dig og læse meget mere om netværket herunder: 

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes åben land og landdistriktsnetværk 2023

×

Log ind