Teknik og miljø Planlægning i land og by

Plandata

Information om Erhvervsstyrelsens plandataregister

Erhvervsstyrelsen har udviklet et nyt plandataregister

Med det nye plandataregister følger en række nye opgaver for kommunerne både ifbm. førstegangsregistreringen af planer og tilladelser samt i relation til de fremadrettede registreringer i plansystem.dk. 

KL har samlet relevant materiale om opgaverne, se dokumenterne nedenfor. 

For yderligere information henvises til Erhvervsstyrelsens side om Plandata 2020. 

 

 • PDF

  Aftale om nye ejendomsvurderinger 2016

 • PDF

  Planloven som vedtaget juni 2017

 • PDF

  Bekendtgørelse om det digitale planregister 2018

 • PDF

  Vejledende udtalelse til KL vedr fritagelsesordningen 2018

 • PDF

  Fritagelsesordning for lokalplanændringer i ejendomsskattelovens §8A

 • PDF

  Foranalyse - På vej mod bedre digitalisering af plandata

 • PDF

  Informationsbrev om Plandata 2020

 • PDF

  DUT-notat vedr. førstegangsregistrering af plandata

 • PDF

  Vejledning om udviklingsområder 2017

 • PDF

  KL Turismestrategi 2016

 • PDF

  Faktaark om Vindmølleopkøbsordningen 2014

 • PDF

  Forståelsespapir Produktionserhverv

 • PDF

  Program Privat-offentlige bysamarbejder

 • PDF

  Vejledende udtalelse om ikrafttræden af § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat 2019

 • PDF

  Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen

 • PDF

  KL indspil til planloven: Styrkede rammer for udvikling af byer og landdistrikter

 • PDF

  KL’s forslag til forbedring af klagesagsbehandlingen ifm. lokale udviklingsprojekter

 • PDF

  Effektive planprocesser - Muligheder indenfor nuværende lovgivning

 • PDF

  Digital borgerinddragelse

 • PDF

  Vejledende udtalelse om ikrafttræden af § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat

 • PDF

  Vejledende udtalelse om anvendelsen af KESL § 8 A

 • PDF

  Styrelsen for Data og Infrastruktur om radiotekniske udtalelser

 • PDF

  Brugergruppe Plandata.dk 080620 (002)

 • PDF

  Indsigelser_plandata_eks_ERST møde (003)

 • PDF

  Opsamling brugergruppemøde 8 juni 202O_FINAL

 • PDF

  Præsentation_Plandata_Kommuner_08jun2020_udlevering

 • DOCX

  Brugergruppemøde_august2020.docx

 • PDF

  Brugergruppemøde_august2020.pdf

 • PDF

  Brugergruppemøde opsamlinger.pdf

 • PDF

  Opsamling fra Brugergruppemøde juni og august.pdf

 • PDF

  Brugergruppe Plandata.dk december 2020 FINAL.pdf

 • PDF

  Brugergruppemøde_december 2020.pdf

 • PDF

  Ejendomsvurderingsloven med fokus på plandata og sagsbehandling_december 2020.pdf

 • PDF

  KE - Indspil til planloven.pdf

 • PDF

  KL's forslag til forbedring af klagesagsbehandlingen.pdf

 • PDF

  Handout_Kystudvikling.pdf

 • PDF

  Kystudvikling.pdf

 • PDF

  Program Landdistrikterne under lup 2021.pdf

 

 

×

Log ind