Erhvervsstyrelsen har udviklet et nyt plandataregister.

Med det nye plandataregister følger en række nye opgaver for kommunerne både ifbm. førstegangsregistreringen af planer og tilladelser samt i relation til de fremadrettede registreringer i plansystem.dk. 

KL har samlet relevant materiale om opgaverne, se dokumenterne nedenfor. 

For yderligere information henvises til Erhvervsstyrelsens side om Plandata 2020. 

 

 • PDF

  Aftale om nye ejendomsvurderinger 2016

 • PDF

  Planloven som vedtaget juni 2017

 • PDF

  Bekendtgørelse om det digitale planregister 2018

 • PDF

  Vejledende udtalelse til KL vedr fritagelsesordningen 2018

 • PDF

  Fritagelsesordning for lokalplanændringer i ejendomsskattelovens §8A

 • PDF

  Foranalyse - På vej mod bedre digitalisering af plandata

 • PDF

  Informationsbrev om Plandata 2020

 • PDF

  DUT-notat vedr. førstegangsregistrering af plandata

 • PDF

  Vejledning om udviklingsområder 2017

 • PDF

  KL Turismestrategi 2016

 • PDF

  Faktaark om Vindmølleopkøbsordningen 2014

 • PDF

  Forståelsespapir Produktionserhverv.pdf

 • PDF

  Program Privat-offentlige bysamarbejder

 • PDF

  Vejledende udtalelse om ikrafttræden af § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat 2019.pdf