Med revisionen af planloven fra juni 2017 og revisionen af naturbeskyttelsesloven fra juli 2017 er der tilvejebragt nye rammer for kommunernes planlægning ved kysterne.

 

  • PDF

    Vejledning om udviklingsområder 2017

  • PDF

    KL Høringssvar vedr. bekendtgørelse og vejledninger til Grønt Danmarkskort

  • PDF

    KL Turismestrategi 2016