Modernisering af den fysiske planlægning

Kommune- og lokalplanlægning

KL arbejder for mere lokalpolitisk råderum og hurtigere planproces
KL arbejder for mere lokalpolitisk råderum i planprocesserne. Det kan bl.a. sikres ved at give kommunerne mulighed for at udarbejde lokalplantillæg i stedet for en helt ny lokalplan samt ved at give mulighed for midlertidig anvendelse af allerede planlagte arealer. En hurtigere planlægningsproces foreslår KL bl.a. sikret ved at forkorte høringsperioden for lokalplanforslag fra min. 8 til min. 4 uger.

Projekt sætter fokus på "Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen"
KL har sammen med 11 kommuner iværksat et udviklingsprojekt ”Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen” med fokus på lokalplanpraksis i kommunerne. Projektet har arbejdet med konkrete forslag til, hvordan planerne kan udarbejdes mere effektivt og med større kvalitet og blev  afsluttet i maj 2017. COWI var konsulent på projektet. Læs mere om projektet her.