KL's løsningsforslag til regulering af det åbne land
KL har fremsat en række løsningsforslag til den fremtidige regulering af det åbne land. Der er i forslagene først og fremmest fokus på øgede muligheder for bosætning samt erhvervsudvikling udenfor de primære erhverv.

Kommunerne skal have mere indflydelse

Et væsentligt budskab er, at udviklingen i det åbne land fremover skal reguleres mindre detaljeret fra statslig side, og at kommunerne skal have de nødvendige muligheder for at lokalt af afveje hensynet mellem bosætning, erhvervsudvikling mv. og hensynet til naturen og de landskabelige værdier.

En ny mulighed for omdannelseslandsbyer
KL's forslag om omdannelseslandsbyer indgår i det lovforslag regeringen fremsatte i Folketinget i januar 2017.