Ændrede bymønstre stiller nye krav til planlægningen
Planlægningen af vores byer er helt central for at skabe vækst og udvikling. Ændringen af vores bymønstre bl.a. som følge af den stigende urbanisering stiller i dag helt andre krav til planlægningen af byerne end tidligere. 

Især i de større byer foregår meget af udviklingen i dag gennem omdannelse af den eksisterende by. Byudvikling er derfor en langt mere kompleks opgave, der fordrer helt andre planprocesser og regulering end tidligere.

KL ønsker nye muligheder og bedre rammer for byudvikling
Hvis vi skal gøre byerne tættere, sikre plads til flere borgere og samtidig sikre, at erhvervslivet fortsat har gode vilkår for udvikling, er vi nødt til at gentænke, hvordan vi i byerne regulerer inden for bl.a. disse områder.

KL ønsker at ændre plan- og miljøbeskyttelsesloven, så den giver nye muligheder og bedre rammer for udviklingen af vores byer: