Planlægning i land og by Evaluering af planloven

Se mødet mellem kommunerne og Nævnenes Hus her

.

Torsdag d. 10. februar 2022 havde KL besøg af direktør i Nævnenes Hus Christian Lützen og områdechef for Plan, Energi og Fødevarer Sheila Dyhr. I dialog med kontorchef i KL's Center for Klima og Erhverv Karoline Amalie Steen, leder af Helsingør Bylab og bestyrelsesmedlem i Danske Planchefer Dennis Larsen og landinspektør i Aarhus Kommune Ole Gregor drøftede Nævnenes Hus de tre temaer sagsbehandlingstider, kvalitet af afgørelser og praksis samt gennemsigtighed og forudsigelighed.

×

Log ind