Planlægning i land og by Evaluering af planloven

Overblik over hovedudfordringerne

KL har udarbejdet korte overblik over de seks temaer, som KL mener er vigtigst set fra kommunernes side i planlovsforhandlingerne.

Her er klargjort hvad der er udfordringerne og hvad KL’s ønsker til løsning er.

  • Forbedret klagesagsbehandling: Læs her
  • Behov for en mere helhedsorienteret planlægning: Læs her 
  • Mulighed for at planlægge for mere vedvarende energi: Læs her 
  • Bedre muligheder for at indtænke bæredygtighed og klima i den lokale planlægning: Læs her 
  • Bedre betingelser for levende handelsbyer: Læs her 
  • Bedre rammebetingelser for at få blandede byer: Læs her 
  • Bedre muligheder for udvikling og tilpasning i kystnærhedszonen: Læs her 
×

Log ind