Planlægning i land og by Evaluering af planloven

KL peger på 15 konkrete forslag til forbedring af klagesagsbehandling i byudviklingsprojekter mv.

.

Der er et stort behov for både bedre og hurtigere sagsbehandling i Nævnenes Hus. I forlængelse af sit indspil til evaluering af klagesagsbehandlingen ift. kommunernes planlægning peger KL nu på en række forbedringspotentialer. KL opfordrer til, at forslagene indgår i den igangværende evaluering af planloven. Forslagene kan læses her.

  • PDF

    kls-forslag-til-forbedring-af-klagesagsbehandlingen.pdf

×

Log ind