Teknik og miljø Planlægning i land og by

Evaluering af planloven

Planloven forventes at blive evalueret i første halvdel af 2021. Planloven sætter rammerne for vækst og byggeaktivitet i balance med natur, landskaber, miljø mv. Her kan du se KL’s indspil til den kommende evaluering samt løbende følge med i relevante begivenheder i evalueringsperioden

KL-indspil til planloven

I Danmark er kommunerne den primære planmyndighed. Kommune- og lokalplanlægning regulerer udviklingen lokalt. Planlovens indhold samt statens og klagenævnenes administration heraf har indflydelse på, hvordan kommunerne lokalt kan sikre landets udvikling og tilpasning af de fysiske omgivelser.

KL-indspil til den kommende evaluering af planloven ønsker bl.a. bedre rammer for landdistriktsudvikling samt en markant styrkelse af klagesagsbehandlingen på plan-, natur- og miljøområdet.

 

  • PDF

    KL indspil til planloven: Styrkede rammer for udvikling af byer og landdistrikter

 

KL peger på 15 konkrete forslag til forbedring af klagesagsbehandling i byudviklingsprojekter mv.

Der er et stort behov for både bedre og hurtigere sagsbehandling i Nævnenes Hus. I forlængelse af sit indspil til evaluering af klagesagsbehandlingen ift. kommunernes planlægning peger KL nu på en række forbedringspotentialer. KL opfordrer til, at forslagene indgår i den igangværende evaluering af planloven. Forslagene kan læses her.

  • PDF

    KL’s forslag til forbedring af klagesagsbehandlingen ifm. lokale udviklingsprojekter