Teknik og miljø Planlægning i land og by

Evaluering af planloven

Planloven er under evaluering, og de politiske forhandlingen forventes afsluttet i 2021. Planloven sætter rammerne for vækst og byggeaktivitet i balance med natur, landskaber, miljø mv. Her kan du se KL’s indspil til den kommende evaluering samt løbende følge med i relevante begivenheder i evalueringsperioden

Overblik over hovedudfordringerne

KL har udarbejdet korte overblik over de 7 temaer, som KL mener er vigtigst set fra kommunernes side i planlovsforhandlingerne.

Her er klargjort hvad der er udfordringerne og hvad KL’s ønsker til løsning er.

 • Forbedret klagesagsbehandling
 • Behov for en mere helhedsorienteret planlægning
 • Mulighed for at planlægge for mere vedvarende energi
 • Bedre muligheder for at indtænke bæredygtighed og klima i den lokale planlægning
 • Bedre betingelser for levende handelsbyer
 • Bedre rammebetingelser for at få blandede byer
 • Bedre muligheder for udvikling og tilpasning i kystnærhedszonen

 Læs mere om de 7 temaer her:

KL-indspil til planloven 

I Danmark er kommunerne den primære planmyndighed. Kommune- og lokalplanlægning regulerer udviklingen lokalt. Planlovens indhold samt statens og klagenævnenes administration heraf har indflydelse på, hvordan kommunerne lokalt kan sikre landets udvikling og tilpasning af de fysiske omgivelser.

KL-indspil til den kommende evaluering af planloven ønsker bl.a. bedre rammer for landdistriktsudvikling samt en markant styrkelse af klagesagsbehandlingen på plan-, natur- og miljøområdet.

 

 • PDF

  KL indspil til planloven: Styrkede rammer for udvikling af byer og landdistrikter

KL peger på 15 konkrete forslag til forbedring af klagesagsbehandling i byudviklingsprojekter mv.

Der er et stort behov for både bedre og hurtigere sagsbehandling i Nævnenes Hus. I forlængelse af sit indspil til evaluering af klagesagsbehandlingen ift. kommunernes planlægning peger KL nu på en række forbedringspotentialer. KL opfordrer til, at forslagene indgår i den igangværende evaluering af planloven. Forslagene kan læses her.

 • PDF

  KL's forslag til forbedring af klagesagsbehandlingen.pdf

 

Se mødet mellem kommunerne og Nævnenes Hus her

Torsdag d. 10. februar havde KL besøg af direktør i Nævnenes Hus Christian Lützen og områdechef for Plan, Energi og Fødevarer Sheila Dyhr. I dialog med kontorchef i KL's Center for Klima og Erhverv Karoline Amalie Steen, leder af Helsingør Bylab og bestyrelsesmedlem i Danske Planchefer Dennis Larsen og landinspektør i Aarhus Kommune Ole Gregor drøftede Nævnenes Hus de tre temaer sagsbehandlingstider, kvalitet af afgørelser og praksis samt gennemsigtighed og forudsigelighed.

Se mødeoptagelsen her.

×

Log ind