Teknik og miljø Planlægning i land og by

Effektive planprocesser og digital borgerinddragelse i kommunerne ifm. corona

I anledning af corona har KL udarbejdet 2 dokumenter til at understøtte kommunerne med digital borgerinddragelse samt effektivisering af myndighedssagsbehandling ifm. lokalplanlægningen.

Digital borgerinddragelse

I forlængelse af corona-krisen er der behov for i højere grad at kunne anvende digital borgerinddragelse ifm. kommunernes myndighedssagsbehandling, herunder på planområdet.

Derfor har KL samlet en række gode råd til borgerinddragelse i planlægningen, med bl.a. vigtige opmærksomhedspunkter for planlægningen af virtuelle møder og borgerinddragelse på skriftlige platforme.  
Yderligere kan der drages inspiration fra konkrete eksempler med kommuner, der har gjort sig erfaringer med digital inddragelse, enten som respons på corona-krisen eller som en integreret del af kommunens strategi for borgerinddragelse. 

Læs hele inspirationsoplægget til digital borgerinddragelse:

 

Effektive planprocesser

I forlængelse af behovet for en genstart af økonomien, herunder den midlertidige ophævelse af anlægsloftet, peger KL på hvor kommunerne har mulighed for at gøre brug af en række eksisterende greb til effektivisering af myndighedsarbejdet ifm. lokalplanlægningen.

KL gennemgår bl.a. kommunens muligheder for

  • at anvende differentierede høringsperioder på 2, 4 eller 8 uger.
  • at effektivisere den politiske behandling under planprocesser ved f.eks. en hyppigere afholdelse af politiske møder eller ved at anvende planlovens regler om, at den politiske beslutningsproces kan delegeres helt eller delvist fra fx byråd til fagudvalg.
  • at dispensere fra lokalplanens bestemmelser ved midlertidig opførelse af anlæg, eksempelvis parkering på terræn, kulturfaciliteter og studieboliger etc.

Læs hele inspirationsoplægget til effektive planprocesser:

  • PDF

    Effektive planprocesser - Muligheder indenfor nuværende lovgivning

 

KL’s gennemgang af effektive planprocesser tager udgangspunkt i følgende 2 dokumenter:

KL Inspirationskatalog: Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen  (PDF, kl.dk)

Vejledning vedr. fleksibel planlægning – lokalplaner af mindre betydning (PDF, planinfo.erhvervsstyrelsen.dk)

 

 

 

 

×

Log ind