Teknik og miljø

Planlægning i land og by

Kommunerne har ansvaret for at planlægge udviklingen i byerne og på landet. Det sker gennem kommuneplanstrategi og kommuneplan - og det sker gennem et løbende samarbejde med borgere og erhvervsliv.

 • Evaluering af planloven 2020

  Planloven skal evalueres senest medio 2020. Planloven sætter rammerne for vækst og byggeaktivitet i balance med natur, landskaber, miljø mv. Her kan du se KL’s indspil til den kommende evaluering samt løbende følge med i relevante begivenheder i evalueringsperioden

  Læs mere
 • Plandata 2020

  Information om Erhvervsstyrelsens plandataregister

  Læs mere
 • Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen

  Information om KL projekt om udvikling af inspirationskatalog for kommunal planlægning

  Læs mere
 • Modernisering af den fysiske planlægning 2017

  Folketinget vedtog i juni 2017 en revideret planlov der bl.a. skal give kommunerne mere indflydelse på den fysiske planlægning. Aftalen indeholder flere af de 32 forslag som KL fremlagde i foråret 2015.

  Læs mere
 • Vindmølleplanlægning

  Læs mere