Netværk og uddannelse

Vand- og naturnetværk

Netværket er målrettet medarbejdere, der har interesse i forvaltning af vand og natur

Temaer i 2020

Vandløb

På vandløbsområdet følger vi op på, hvordan det skrider frem med udarbejdelsen af indsatsprogram for vandløb til VP3 samt arbejdet i vandråd. Slutspurten på vandløbsprojekterne i VP2 sætter ind, der er kun 2 år tilbage - hvordan kommer vi i mål? Og hvad er effekten af alle de gode projekter I går og laver i vandløbene? Det vil vi sætte fokus på i 2020.

Natur

Fra EU kommer der et stort udspil om biodiversitet, og samtidig er det udløbsåret for EU's biodiversitetsmålsætning. Det kommer samtidig med, at der er lagt op til ændringer i de støtteordninger, der holder gang i både vådområde, vandløbsprojekter og naturpleje. Vi har også aftalt med Miljøstyrelsen, at de vil komme og præsentere de nye muligheder, der åbner sig i LIFE programmet.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Vand- og Naturnetværk 2020