Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Vand- og naturnetværk

Netværket er målrettet kommunale medarbejdere, der arbejder indenfor fagområderne vand og natur. Selvom lovgivningen på de to områder ikke altid lægger op til fælles løsninger, hænger de to områder tæt sammen – både fagligt og politisk. På netværksmøderne ser vi på de fælles interesser, der er i forvaltningen af vand og natur, og også på forvaltningen af de to områder hver for sig.

Temaer i 2022 

Indenfor både vand og natur er der tradition for mange nye love, regler og forordninger. Derfor er timing og forhåndskendskab vigtigt. På netværksmøderne vil vi igen i år under overskriften ”Nyt fra KL” præsentere de initiativer, KL er involveret i på jeres vegne. Vi går desuden i dybden med vand og natur, både de fælles interesser for forvaltningen og de to områder hver for sig, suppleret af oplæg fra ministerier og styrelser. Netværket tilbyder dermed et unikt indhold med relevans og overblik.

Arrangement

Medlemskab af Kommunernes Vand og Naturnetværk 2022

 

×

Log ind