Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Vand- og Naturnetværk

Netværket er målrettet kommunale medarbejdere, der arbejder indenfor fagområderne vand og natur. Selvom lovgivningen på de to områder ikke altid lægger op til fælles løsninger, hænger de to områder tæt sammen – både fagligt og politisk. På netværksmøderne ser vi på de fælles interesser, der er i forvaltningen af vand og natur, og også på forvaltningen af de to områder hver for sig.

 

Temaer i 2023 

I 2023 afholder vi 4 netværksmøder, hvoraf tre bliver afholdt fysisk med tilsvarende heldagsprogram og et enkelt bliver afholdt online. På netværksmøderne vil vi som vanligt præsentere de initiativer, som KL er involveret i under overskriften ”Nyt fra KL”. Indenfor både vand og natur er der tradition for mange nye love, planer og forordninger. Derfor er timing og kendskab til konkrete eksempler fra jeres hverdag vigtigt i KL’s interessevaretagelse på kommunernes vegne. Vi går desuden i dybden med vand og natur, både de fælles interesser for forvaltningen og de to områder hver for sig, suppleret af oplæg fra ministerier, styrelser, vidensinstitutioner og interesseorganisationer. Netværket tilbyder dermed et unikt indhold med relevans og overblik.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Vand- og Naturnetværk 2023

I KL's Vand- og Naturnetværk sætter vi spot på aktuelle temaer og emner indenfor forvaltningen af vand og natur.

 

×

Log ind