Netværk og uddannelse

Vand- og naturnetværk

Netværket er målrettet medarbejdere, der har interesse i forvaltning af vand og natur

Temaer i 2019

Der skal samles op på nogle af de store initiativer fra 2018, ændringen af Natura 2000 afgrænsningerne, evalueringen af indsatsen med vandplanerne, erstatningsnatur, klimatilpasningens betydning for vores forvaltning af vand/natur området. Vi har fået en ny relation til planloven, med grønt Danmarkskort og krav om vurdering af klimatilpasning i planlægningen – noget der vil berøre os alle.

Nye initiativer skal forberedes. Kommunernes skal levere forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram efter en ny runde med vandråd – formentlig om vandløb. Mange taler jordfordeling og flytning af omdrifts-arealer, hvilken rolle kan kommunerne få i det arbejde?

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Vand- og Naturnetværk 2019