Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes netværk om udsatte boligområder

Netværket er målrettet kommunale medarbejdere og mellemledere, der arbejder med og i de udsatte by- og boligområder.

Temaer i 2021

Der arbejdes i disse år med forskellige greb for, at komme problematikken omkring udsatte boligområder til livs og forebygge parallelsamfund samt ghettodannelser. Coronakrisen i 2020 og 2021 vil formodentlig have en betydning for de kommende års ghettolister, idet at befolkningsgruppen i de udsatte boligområder har været særligt udsatte i forhold til krisens konsekvenser, både i forhold til sociale slagsider, arbejdsløshed, fald i indkomst og børn og unges skolegang.

Med Folketingets vedtagelse af parallelsamfundsaftalen i 2018 blev der indført nye regler og love af væsentlig betydning for en række udsatte boligområder og kommunernes drift og ageren i og omkring disse boligområder. Netværket vil følge op på implementering af parallelsamfundsaftalen og kommunernes arbejde med nogle af de greb og redskaber som lovgivningen har bibragt. Netværket vil derudover fokuserer på arbejdet med udviklingsplaner og andre fysiske indsatser, der modvirker parallelsamfund og ghettodannelse.

Med netværket ønsker KL at bidrage til videndelingen af det store arbejde der udføres i kommunerne og tilbyde faglige oplæg og aktuelt input fra relevante myndigheder. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du også melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Kommunernes netværk for udsatte boligområder 2021