Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes netværk om udsatte boligområder

Netværket er målrettet kommunale medarbejdere og mellemledere, der arbejder med og i de udsatte by- og boligområder.

Netværket for udsatte boligområder i 2022

Der arbejdes i disse år med forskellige greb for at komme problematikken omkring udsatte boligområder til livs samt forebygge parallelsamfund og ghettodannelser.

Med Folketingets vedtagelse af parallelsamfundsaftalen i 2018 blev der indført nye regler og love af væsentlig betydning for en række udsatte boligområder og kommunernes drift og ageren i og omkring disse boligområder. Netværket vil følge op på implementering af parallelsamfundsaftalen og kommunernes arbejde med nogle af de greb og redskaber som lovgivningen har bibragt. Netværket vil derudover fokusere på arbejdet med udviklingsplaner og andre fysiske indsatser, der modvirker parallelsamfund og ghettodannelse.

Med netværket ønsker KL at bidrage til videndelingen af det store arbejde der udføres i kommunerne og tilbyde faglige oplæg og aktuelt input fra relevante myndigheder. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du også melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder 2022

 

×

Log ind