Netværk og uddannelse

Udsatte boligområder

Netværket er et forum for kommunale medarbejdere og mellemledere, der arbejder med og i de udsatte by- og boligområder. Netværket henvender sig særligt til medarbejdere i kommuner, der allerede har boligområder på regerings lister over udsatte boligområder samt til kommunale medarbejdere i øvrige kommuner som arbejder forebyggende med bl.a. ghettokriterierne.

Temaer i 2020

På første møde vil vi se på de konsekvenser, der knytter sig til udpegning af boligområder som hhv. udsat område, ghetto og hård ghetto, hvordan man kan opnå relevant viden om udviklingen i området og hvilke greb, der kan forebygge en uønsket udvikling.

For andet og tredje møde vil temaer og program blive fastsat på baggrund af de fælles udfordringer, der drøftes på første netværksmøde samt drøftelser med staten, Landsbyggefonden med videre.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder 2020