Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Netværk for Grøn Omstilling af Landbrugssektoren

Klima står højt på den nationale og kommunale dagsorden. I Danmark står landbrugssektoren for ca. 35 % af den samlede drivhusgasudledning. Der er bred enighed om, at det er en stor opgave at komme helt i mål med klimamålsætningerne i denne sektor.

image

Kommunernes samarbejde med landbruget rykker sig meget i disse år, det skyldes bl.a. øget fokus på drikkevandsbeskyttelse, forbedring af vandmiljøet og ikke mindst, at landbrug og arealanvendelse udgør en væsentlig del af manko’en i kommunernes DK2020 klimahandleplaner. Bevægelsen går fra fokus på kontrol og godkendelse til stort fokus på de områder og indsatser, som i høj grad er uden for kommunernes direkte indflydelse.

Derfor lancerer KL nu dette nye Netværk for grøn omstilling af landbrugssektoren. Netværket giver dig mulighed for at deltage i fælles kompetenceopbygning og videndeling om den grønne omstilling af sektoren. Målet er at styrke grundlaget for konkret handling i kommunernes lokale klimasamarbejder. Du får også en direkte kanal til KL og dermed øget mulighed for at give input til KL’s politiske interessevaretagelse på området og høre nyt fra KL om emnet.

Idéer til temaer for 2023: 

  • Regeringsgrundlag vedrørende landbrugsorienterede tiltag  
  • Udtagning af lavbundsjord 
  • Livings Labs 
  • Klimakreditter 
  • Partnerskaber med landbruget 
  • Cirkulær bioøkonomi 
Arrangement

Møder og netværk Netværk for Grøn Omstilling af Landbrugssektoren 2023

KL lancerer i 2023 et nyt netværk som sætter spot på DK2020, klimamål og landbrugssektoren i kommunerne.

×

Log ind