Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Netværk for Byplanlæggere

KLs nye netværk om byplanlægning er til for dig som arbejder fagligt med planlægning til dagligt i en kommune, eller et kommunalt selskab.

Temaer i 2021

Netværket vil have fokus på den brede planlægning som præger alle landets kommuner. Som medlem er du med til at bidrage til hvilke emner som skal løftes på møderne og skabe videndeling på planområdet på tværs af kommunerne.

I efteråret 2021 vil vi beskæftige os med emner som planlægning post corona og evaluering af planloven. Under corona har mange borgere bevæget sig det meste af tiden i deres egen boble i lokalområdet og haft særlig brug de lokale services som er tilgængelige der. Hvilke nye tendenser skaber det i boligudviklingen, og hvilke potentialer findes der i denne udvikling? Vi sætter fokus på 15-minutters byen, og hvordan planlægningen kan medvirke til større lokalt ejerskab.

Derudover vil vi sætte fokus på forårets nye udgivelser omkring planloven: I marts 2021 udsendte Bolig- og planstyrelsen Evalueringsrapport af ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven. I maj udkom regeringsudspil om at styrke lokalsamfundene, samt grønnere byer.
I forbindelse med de politiske forhandlinger på den anden side af sommerferien har Kaare Dybvad udtalt, at han vil arbejde for, at det bliver en kort forhandling i forligskredsen (AVOC). Vi vil derfor sammen dykke ned i udgivelserne og drøfte, hvordan de vil skulle realiseres – hvilket også skal ses som en forberedelse af en kommende høring af ny planlov.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes netværk for byplanlæggere