Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Netværk for Byplanlæggere

KLs netværk om byplanlægning er til for dig som til dagligt arbejder fagligt med planlægning i en kommune eller et kommunalt selskab.

Temaer i 2022

Netværket vil have fokus på den brede planlægning som præger alle landets kommuner. Som medlem er du med til at bidrage til hvilke emner som skal løftes på møderne og skabe videndeling på planområdet på tværs af kommunerne.

I 2021 beskæftigede vi os med emner som planlægning post corona og evaluering af planloven. Under corona har mange borgere bevæget sig det meste af tiden i deres egen boble i lokalområdet og haft særlig brug de lokale services som er tilgængelige der. Hvilke nye tendenser skaber det i boligudviklingen, og hvilke potentialer findes der i denne udvikling?

I 2021 og fortsat i 2022 vil vi følge processen planloven. I 2021 havde vi besøg af Bolig- og Planstyrelsen og drøftede udgivelserne fra 2021: Bolig- og planstyrelsens Evalueringsrapport af ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven og regeringsudspillet om at styrke lokalsamfundene, samt grønnere byer fra maj 2021.
I forbindelse med de politiske forhandlinger på den anden side af sommerferien har Kaare Dybvad udtalt, at han vil arbejde for, at det bliver en kort forhandling i forligskredsen (AVOC). Vi vil derfor sammen dykke ned i udgivelserne og drøfte, hvordan de vil skulle realiseres – hvilket også skal ses som en forberedelse af en kommende høring af ny planlov.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes netværk for byplanlæggere

×

Log ind