Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Industrinetværk

Netværket målrettet medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder

Temaer i 2021

Netværket er for medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder. Vi går i dybden med kommunernes kontakt til borgere og det lokale erhvervsliv. Det giver direkte muligheder for at vejlede og fremme bæredygtig erhvervsudvikling og skabe lige vilkår. At oversætte vanskelig lovgivning for ansøgere får større og større betydning. Gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende tilsyn og effektiv håndhævelse er blandt kommunernes værktøjer, og de udvikles gennem jeres erfaringer i netværket.

Konkrete emner for 2021: 

- Støj i planlægningen evt. fælles med planfolk

- VVM

- Industrispildevand

- Affald – I kombination med affaldsnetværket.

 

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Industrinetværk 2021