Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Industrinetværk

Netværket er målrettet medarbejdere og ledere, der arbejder med miljøregulering, miljøgodkendelse og miljøtilsyn af virksomheder. Fokus er både konkrete emner og myndighedsopgaver, og mere generelt om udvikling af området.

Om netværket

Industrinetværket er målrettet medarbejdere og ledere, der arbejder med miljøregulering, miljøgodkendelse og miljøtilsyn af virksomheder. Vi vil have fokus på konkrete emner, ny viden og regler, der er relevante – fx støj, luftforurening, lugt, virksomhedernes affaldshåndtering, spildevand og håndtering af kemikalier. Vi vil også kigge fremad i forhold til den grønne omstilling, EU’s nulemissions-strategi og den kommende revision af IE-direktivet.

Hvis netværket skal fungere godt, er det vigtigt, at medlemmerne byder ind med egne erfaringer, så vi kan lære af hinanden på tværs af kommuner. Det kan fx være i forhold til kontakten til borgerne, det lokale erhvervsliv og samarbejde med andre kommuner. Det kan også være med udgangspunkt i konkrete problemstillinger i forhold til gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende tilsyn og effektiv håndhævelse.

Temaer i 2022

I 2022 vil vi blandt andet gå i dybden med:

  • Klima og grøn omstilling af virksomheder – herunder også revision af IED
  • VVM og miljøgodkendelser
  • Lugt, regulering af lugt, hvordan er det at være en ”lugtende” virksomhed
  • Spildevand, partnerskab om miljøfremmede stoffer m.m
  • Affaldstilsyn

 

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Industrinetværk

×

Log ind