Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Energinetværk

Netværket er målrettet medarbejdere, som i det daglige beskæftiger sig med energi- og varmeplanlægning og medarbejder, der arbejder mere koordinerende med den lokale klimaindsats og omstilling af energien

Vindmøller - Natur og teknologi på hovedet - NTPH - YouTube

Temaer i 2021

2021 bliver et spændende og begivenhedsrigt år på energiområdet, både nationalt og europæisk. KL’s energinetværket vil bl.a. nationalt beskæftige sig med den videre implementering af regeringens klimaaftale for energi og industri fra juni 2020, der på mange områder har stor betydning for kommunerne. Derudover vil Klimarådet komme med nye klima anbefalinger til regeringen og regeringen vil ligeledes komme med en ny og vigtig klimarapport.

Flere kommuner starter også med at lave klimaplaner i DK2020 regi og dette vil få betydning for vores energinetværk, hvor vi vil dedikere tid til gode dialoger vedr. løbende spørgsmål og problemstiller der kommer op. Fra EU vil de sidste  af direktiverne fra EU’s vinterpakke implementeres i 2021, det gælder bl.a. VE-direktivet. Derudover kommer der mange nye initiativer til revision af direktiver mv. med baggrund i Green deal og Kommissionens arbejdsprogram, herunder en ny revision af energieffektiviserings direktivet, VE-direktivet mv.

Sammen vil vi i netværket dykke ned i de spændende aftaler, love, direktiver mv., arbejde med, hvordan vi bedst muligt kan interessevaretage og påvirke regeringens og kommissionens udspil, til fordel for kommunerne. Vi vil invitere relevante aktører til at holde oplæg, og vi vil sammen blive klogere på emner, der optager i dagligdagen fx geotermi, power-to-x, varmeplanlægning, integreret energisystemer, Kommunernes fremadrettet rolle i energiplanlægning, Energi og CO2-regnskab, EU-projekter m

 

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Energinetværk 2021