Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Affaldsnetværk

Netværket er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder som myndighed med affald og med ressourcernes rolle i den grønne omstilling

Temaer i 2021

Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden. På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de ak­tuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og forhandlinger med de statslige parter. Vi inviterer op­lægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at bidrage med fagligt indhold på møderne og give den daglige opgaveløsning et større perspektiv.

Oplagte emner for møderne i 2021 udvælges i dialog med medlemmerne af netværket.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Affaldsnetværk 2021