Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Affaldsnetværk

Kommunernes Affaldsnetværk er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder som myndighed med affald og ressourcernes rolle i den grønne omstilling. Rollen som myndighed på affaldsområdet er en væsentlig del af kommunernes kontakt til både borgere og virksom­heder. På netværket går vi i dybden med de områder og problemstillinger, der optager jer i kommunerne.

Temaer i 2023

Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden. På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de ak­tuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og forhandlinger med de statslige parter. Vi inviterer op­lægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at bidrage med fagligt indhold på møderne og give den daglige opgaveløsning et større perspektiv.

Temaerne for året vil blandt andet være:

  • Markedspriser
  • Tekstilaffald 
  • Udvidet producentansvar
  • Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser
  • Affaldstilsyn
  • Farligt affald

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

 

Arrangement

Arrangement Medlemskab af Kommunernes Affaldsnetværk 2023

×

Log ind