Teknik og miljø Netværk og uddannelse

KL's Miljøjurauddannelse

Bliv miljøjura ekspert 

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning. Desuden giver mulighed for at bringe egne cases i spil.
Kurset for Program for Hold Y 2023/2024 løber over et år med opstart i november 2023 og afsluttes med en skriftlig opgave. Kursusbevis uddeles ved deltagelse i minimum 6 moduler samt besvarelse af den skriftlige opgave.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning. 

Program for Hold Y 2023/2024 

Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret, EU-ret og juridisk metodelære

d. 15. til d. 16. november 2023

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand 

d. 16. til d. 17. januar 2024

Modul 3
Planlægning samt Kommunalret

d. 13. til d. 14. marts 2024

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug

d. 22. til d. 23. maj 2024

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM

d. 12. til d. 13. juni 2024

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald

d. 21. til d. 22. august 2024

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse

d. 25. til d. 26. september 2024

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk

 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater

 • Advokat Henriette Soja, Horten

 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL's Center for Klima og Erhverv

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

Hvornår

d. 15. november 2023 - 26. september 2024

Sted

Comwell Klarskovgaard
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør

Pris 

Uddannelsen koster 43.500 kr. ekskl. moms i 2023.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2023 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2023 og den anden halvdel 1. februar 2024.

Yderligere information

 I prisen er inkluderet

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Fri adgang til Karnovs digitale lovsamling på Teknik- og Miljøområdet med fortolkningsbidrag, forklaringer og hotline mv. 
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

 

Læs mere om miljøjurauddannelsen i det følgende dokument:

 • PDF

  Miljoejurauddannelsen 2023.pdf

Tilmelding

Tilmelding Hold Y 2023-2024

Ved tilmelding bedes du sende følgende til Aida H. Buzdalek (ah@komponent.dk): - Motivationsblanket (findes nederst på siden) - Billede

Tilmeldingsfristen er den 15. september 2023.

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele sendes. Efterfølgende sendes en mail med bekræftelse på, at den er modtaget. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Kontakt kursusleder Janne Sommer på Jani@kl.dk, hvis du har spørgsmål. 

×

Log ind