Netværk og uddannelse

KL's Miljøjurauddannelse

 • PDF

  Miljøjurauddannelse pjece 2019-2020.pdf

Siden 2004 har KL’s Miljøjurauddannelse givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning.

Det nye hold hedder Hold U, og kommer til at løbe over et år med start i november 2019. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave. Såfremt kursisten har deltaget i minimum 5 moduler samt besvaret den skriftlige opgave, vil kursisten modtage et kursusbevis.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning.

Program

Programmet følger og datoerne er vejledende. Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret og EU-ret den 13. – 14. november 2019

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand den 08. – 09. januar 2020

Modul 3 Planlægning og Kommunalret den 04 . – 05. marts 2020

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug den 13. – 14. maj 2020

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM den 10. – 11. juni 2020

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald den 12. – 13. august 2020

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse den 30. september – 01. oktober 2020

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
 • Advokat Henriette Soja, Horten
 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL Teknik og Miljø

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Hvornår

13.11.19 - 01.10.20

Sted

Comwell Klarskovgaard
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør

Pris Uddannelsen koster 41.180 kr. ekskl. moms i 2019. Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2019 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2019 og den anden halvdel 1. februar 2020.

Faktura fremsendes

Yderligere information
 I prisen er inkluderet:

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

Er du forhindret i at komme

Hvis du bliver forsinket eller forhindret i at deltage i de enkelte moduler, bedes du give besked til Lone Johannsen på 3370 3374 eller på LJO@kl.dk

Praktisk

Ved tilmelding skal vedhæftes følgende:

 • CV
 • Motivationsblanket (findes på denne side, yderst til højre under Bilag)
 • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele er vedhæftet. Når formularen er sendt, sendes automatisk en mail med bekræftelse på, at den er modtaget i systemet. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding  

link

link Tilmelding sker her