Teknik og miljø Netværk og uddannelse

KL's Miljøjurauddannelse

Bliv miljøjura ekspert 

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning.

Kurset for Program for Hold W 2021/2022 løber over et år med opstart i november og afsluttes med en skriftlig opgave. Kursusbevis uddeles ved deltagelse i minimum 6 moduler samt besvarelse af den skriftlige opgave.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning.

Program for Hold W 2021/2022

Pogrammet følger og datoerne er vejledende. Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret og EU-ret
24.11.2021 kl. 09:00 - 25.11.2021 kl. 15:30

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand 
01.12.2021 kl. 09:00 - 02.12.2021 kl. 15:30

Modul 3 Planlægning og Kommunalret 
05.01.2022 kl. 09:00 - 06.01.2022 kl. 15:30

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug
08.02.2022 kl. 09:00 - 09.02.2022 kl. 15:30

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM 
09.03.2022 kl. 09:00 - 10.03.2022 kl. 15:30

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald
06.04.2022 kl. 09:00 - 07.04.2022 kl. 15:30

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse
04.05.2022 kl. 09:00 - 05.05.2022 kl. 15:30

 

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
 • Advokat Henriette Soja, Horten
 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL's Center for Klima og Erhverv

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

Hvornår

24.11.2021 - 05.05.2022

Sted

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Pris

Uddannelsen koster 42.180 kr. ekskl. moms i 2021.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2021 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2021 og den anden halvdel 1. februar 2022.

Faktura fremsendes

Yderligere information

 I prisen er inkluderet

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

Er du forhindret i at komme

Hvis du bliver forsinket eller forhindret i at deltage i de enkelte moduler, bedes du give besked til Charlotte Weber på CWEB@kl.dk 

Praktisk

Ved tilmelding bedes du sende følgende til Aida H. Buzdalek (ah@komponent.dk:

 • CV
 • Motivationsblanket (PDF nederst på siden)
 • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele sendes. Efterfølgende sendes en mail med bekræftelse på, at den er modtaget. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Kontakt kursusleder Charlotte Weber på CWEB@kl.dk, hvis du har spørgsmål.

Tilmelding