Teknik og miljø Netværk og uddannelse

KL's Miljøjurauddannelse

Bliv miljøjura ekspert 

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning.

Kurset løber over et år med opstart i november og afsluttes med en skriftlig opgave. Kursusbevis uddeles ved deltagelse i minimum 5 moduler samt besvarelse af den skriftlige opgave.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning.

 

Program

Pogrammet følger og datoerne er vejledende. Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret og EU-ret den 17. – 18. november 2020

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand den 13. – 14. januar 2021

Modul 3 Planlægning og Kommunalret den 17. – 18. marts 2021

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug den 19. – 20. maj 2021

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM den 09. – 10. juni 2021

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald den 18. – 19. august 2021

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse den 22. – 23. september 2021

 

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
 • Advokat Henriette Soja, Horten
 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL's afdeling for Teknik og Miljø

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

Hvornår

17.11.2020 - 29.09.2021

Sted

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Pris

Uddannelsen koster 41.180 kr. ekskl. moms i 2020.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2020 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2020 og den anden halvdel 1. februar 2021.

Faktura fremsendes

Yderligere information

 I prisen er inkluderet

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

Er du forhindret i at komme

Hvis du bliver forsinket eller forhindret i at deltage i de enkelte moduler, bedes du give besked til Lone Johannsen på 3370 3374 eller på LJO@kl.dk

Praktisk

Ved tilmelding bedes du sende følgende til Helle Richter, hri@cok.dk:

 • CV
 • Motivationsblanket (PDF nederst på siden)
 • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele sendes. Efterfølgende sendes en mail med bekræftelse på, at den er modtaget. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Kontakt kursusleder Lone Johannsen på LJO@kl.dk, hvis du har spørgsmål.

Tilmelding