Netværk og uddannelse

Klimatilpasningsnetværk

Netværket er målrettet medarbejdere og ledere, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne

Temaer i 2019

Med den nye kystbeskyttelseslov, der trådte i kraft den 1. september 2018, har kommunerne fået et stort og nyt regelsæt at arbejde ud fra. Mange sagsbehandlere har været igennem det statslige uddannelse, læringen skal i 2019 stå sin prøve over for faktiske sager. Vi drøfter det i netværket med udgangspunkt i faktiske eksempler.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

ARRANGEMENT

ARRANGEMENT Medlemskab af Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2019