Netværk og uddannelse

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Netværket er målrettet medarbejdere og ledere, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne

Temaer i 2020

Året bliver skelsættende for klimaindsatsen. Det kommer i høj grad til at handle om CO2 reduktion, men vores netværk vil fortsat holde øjnene stift rette mod tilpasning. Regeringen kommer med en klimalov, der skal følges op med handlingsplaner - også om tilpasning.

KL kommer med et politisk udspil, som peger mod meget mere kommunalt arbejde med borgernes frivillige indsats i fælles løsninger. Vores gæt er, at der ikke kommer en fond, der kan dække udgifterne til klimatilpasning.

Derfor skal borgerne aktiveres, hvis de vil redde deres værdier. Borgerinddragelse bliver stort. Omkring dette skal der ske en lang række lovgivningsmæssige tiltag om vandløb, grundvand, vandselskabernes rolle og meget andet. Det blive svært at vælge, men netværket vil gøre sit bedste – kom og vær med.

På linket nedenfor kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2020