Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Netværket er for medarbejdere og ledere, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne. Både specialisterne og generalisterne er velkomne, for i netværket går det ud på at få nye bekendtskaber, som kan udfordre og hjælpe, når verden bliver kompleks.

Temaer i 2022

I 2022 har vi følgende overskrifter på tegnebrættet:

  1. Klimatilpasning og planlov – fællesmøde med byplanlægningsnetværket.
  2. Data-grundlag for klimatilpasning i Svendborg 
  3. Kystsikring og skybrud.
  4. Klimatilpasning og naturbeskyttelse. Idéer til medfinansiering.
Arrangement

Medlemskab af Klimatilpasningsnetværket 2022

×

Log ind