Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Netværket er for medarbejdere og ledere, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne. Både specialisterne og generalisterne er velkomne, for i netværket går det ud på at få nye bekendtskaber, som kan udfordre og hjælpe, når verden bliver kompleks.

Temaer i 2023

I 2023 har vi følgende overskrifter på tegnebrættet:

  • Håndgribelige og uhåndgribelige skader

  • Klimaatlas

  • Naturbeskyttelse vs. klimatilpasning

  • Beredskab

  • Aktuelt om den nationale klimatilpasningsplan

  • Beskyttelsesniveauer

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du også melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2023

×

Log ind