Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Netværket er for medarbejdere og ledere, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne. Både specialisterne og generalisterne er velkomne, for i netværket går det ud på at få nye bekendtskaber, som kan udfordre og hjælpe, når verden bliver kompleks.

Temaer i 2021

I 2021 vil netværket fokusere på den kommende nationale klimatilpasningsplan. Vi ser både på projektåbninger for kommunerne i 2021, og på de muligheder vi ser for at påvirke hhv. forberede klimatilpasningsplanen. På de forskellige møder diskuterer vi bl.a. helhedsplaner, højtstående grundvand, databehov og modeller for sammenhængende stormflodsbeskyttelse i København. Traditionen tro mødes netværket med andre netværk (Vand- og Naturnetværket samt Åben Land og Landdistriktsnetværket), for at opnå større indsigt i hinandens fagligheder.   

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2021