Netværk og uddannelse

Kommunernes Industrinetværk

Netværket målrettet medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder

Temaer i 2020

Miljøstyrelsen kommer efter sigende med en ny vejledning om VVM først i det nye år. Den vil vi dykke ned i og blive klogere på miljøvurderinger. Der er ligeledes annonceret en affaldsbranchebekendtgørelse som, hvis/når den kommer, også vil fylde meget i det nye år. Nye BAT-konklusioner og GDPR i forbindelse med miljøgodkendelser vil ligeledes blive vendt i 2020. Desuden vil støjhensyn i miljøgodkendelser og samtænkning med øvrig, fysisk planlægning være et tema. Endelig vil vi på netværkets møder skabe tid og rum til, at en evt. værtskommune har mulighed for at fortælle om deres fyrtårnsprojekter samt gode erfaringer med miljøgodkendelser og tilsyn samt anvendelse af ny teknologi.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Industrinetværk 2020