Netværk og uddannelse

Energinetværk

Netværket er målrettet medarbejdere, som i det daglige beskæftiger sig med energi- og varmeplanlægning og medarbejder, der arbejder mere koordinerende med den lokale klimaindsats og omstilling af energien

Temaer i 2020

Energi står højt på regeringens dagsorden 2020. Det gælder f.eks. i forhold til implementering af energiaftalen fra 2018, men også i forhold til regeringens kommende klimahandlingsplan. KL kommer med et CO2-reduktionsudspil i januar 2020.

Sammen vil vi i netværket dykke ned i, hvordan både energiaftalen, klimahandlingsplanen og KL’s udspil vil påvirke kommunernes energi indsatser samt samfundet i bred forstand. Vi vil invitere relevante aktører til at holde oplæg, og vi vil sammen blive klogere på emner, der optager i dagligdagen, fx geotermi, varmeplanlægning, energiledelse, energiregnskab samt smarte teknologier. Herudover vil vi også beskæftige os med nyt fra EU, herunder ”The European Green Deal”.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Energinetværk 2020