Netværk og uddannelse

Ejendomsnetværk

Netværket er målrettet ledere med ansvar for den strategiske ejendomsadministration i kommunen

Temaer i 2020

Vi vil i netværket beskæftige os med de emner, der ligger i at etablere og understøtte en strategisk kommunal ejendomsadministration.
I 2020 fortsætter vi arbejdet med det politiske fokus på den kommunale ejendomsadministration, både lokalt og nationalt.

Et omdrejningspunkt for netværket vil også være de forudsætninger der skal være tilstede for at opnå kloge kvadratmeter. Netværket vil beskæftige sig med datagrundlaget, der er under udvikling i KL’s nøgletalssamarbejde og vi også vil også komme ind på brugerinddragelse, strategisk ledelse, space management, multifunktionelle bygninger, smarte teknologier og meget mere.

Netværkets vitalitet og værdi udspringer af den dynamik som medlemmerne bringer ind i netværket. Aktiviteterne i netværket vil derfor blive tilrettelagt sådan, at medlemmerne hele tiden kan bidrage aktivt til vidensdeling på tværs. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af kommunernes Ejendomsnetværk 2020