Netværk og uddannelse

Almen Boligsektornetværk

Kommunernes netværk om den almene boligsektor er et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere og mellemledere, der beskæftiger sig med den almene boligsektor. Netværket er for medarbejdere, der arbejder med de almene boligområders fysiske udvikling, nybyggeri og drift og tilsyn.

Temaer i 2020

På første møde ser vi nærmere på behovet for boliger til ældre i fremtiden. Hvilke bolformer er der efterspørgsel på? Etablering af seniorbofællesskaber, hvad kan man gøre med overkapacitet af ældreboliger, muligheder for ommærkning og beboerdemokrati i ældreboliger.

På andet møde afsøger vi mulighederne for at sikre billige boliger til udsatte. Hvilke muligheder er der i eksisterende byggeri og i nybyggeri, og hvordan kan effektiv drift være med til at sikre billige boliger?

Temaet for tredje møde bliver fastsat senere med aktuel relevans på baggrund af ny lovgivning og problemstillinger rejst i netværket.

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor 2020