Netværk og uddannelse

Almen Boligsektornetværk

Kommunernes netværk om den almene boligsektor er et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere og mellemledere, indenfor den almene boligsektor

Temaer i 2019

Vil vi bl.a. fokusere på hvilken rolle den almene boligsektor spiller for kommunernes byudviklingsstrategier. Hvilke muligheder og potentialer indebærer et godt samarbejde med boligselskaberne bl.a. i forhold til at skabe attraktive og rummelige byer og forebygge udsatte, forsømte og isolerede boligområder.

Vi kigger også på, muligheder og begrænsninger i lovgivningen og regulativer om anvendelse af landsbyggefondens midler ift. boligsociale indsatser, renovering, nedrivning, nybyggeri osv. og deler "nyt fra KL".

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor (KNAB) 2019