Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Almen Boligsektornetværk

Kommunernes netværk for den almene boligsektor er for kommunale medarbejdere og mellemledere, der beskæftiger sig med den almene boligsektor.

Temaer i 2021

Netværket kigger helhedsorienteret på arbejdet med de almene boligområders fysiske udvikling og behandler emner om strategisk byudvikling, nybyggeri, social balance, såvel som drift, effektivisering og datatekniske løsninger som monitorering af bosætning.  I 2021 vil netværket fokuserer på alment nybyggeri og almene Boliger i Byudviklingen. Dernæst vil fokus ligge på effektivisering, granskning og nye tilsynsrapporter.

Netværkets møder er temabaserede med faglige oplæg. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse. 

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du også melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne.
 

Arrangement

Kommunernes Netværk for den Almene Boligsektor