Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk

Netværket er målrettet udviklingsmedarbejdere, planlæggere, landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og andre der arbejder med landdistrikternes vilkår.

 

Temaer 2023

I netværket stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, der knytter sig til planlægning i det åbne land såvel som funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv. På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

Temaerne for de enkelte møder i 2023 vil blive annonceret løbende, og vi modtager meget gerne input fra jer, så hold jer endelig ikke tilbage.

Datoerne for det kommende netværksår:

27. marts (fysisk)

24. august (fysisk)

28. november (fysisk)

NB! De fysiske møder vil ikke blive afholdt som et hybridmøde, da de vil blive planlagt sådan, at online deltagelse ikke vil være gavnligt. Møderne vil blive afholdt centralt i landet.

Læs meget mere om netværket her.

 

×

Log ind