Teknik og miljø Netværk og uddannelse

Åben land og landdistriktsnetværk

Netværket er målrettet udviklingsmedarbejdere, planlæggere, landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og andre der arbejder med landdistrikternes vilkår

Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk 2021

Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk henvender sig til udviklingsmedarbejdere, planlæggere, landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og andre, der arbejder med landdistrikternes vilkår.


I netværket stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, der knytter sig til planlægning i det åbne land såvel som funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv. På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

Temaer 2021

Første netværksmøde: Klimatilpasning i det åbne land og ved kysterne
Andet netværksmøde: Udvikling af erhverv i det åbne land samt evaluering af Planloven
Tredje netværksmøde: Aktuelt emne ift. det åbne land - Vi tager bestik af hvad der rører sig i løbet af året og fastlægger i god tid inden mødet et aktuelt tema

Læs meget mere om netværker her