Netværk og uddannelse

Åben land og landdistriksnetværk

Netværket er målrettet udviklingsmedarbejdere, planlæggere, landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og andre der arbejder med landdistrikternes vilkår

Temaer i 2019

Vi stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, der knytter sig til det åbne land såsom funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv.

På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

På linket nedenfor, kan du læse mere om netværkets indhold, form og formål. Her kan du melde dig ind i netværket og tilmelde dig møderne

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk 2019