Teknik og miljø KL's Klima & Miljø Topmøde

Kommunernes KLimapris 2023

Kommunernes KLimapris er en anerkendelse af kommunernes indsats for at finde bæredygtige løsninger og drive den grønne omstilling i Danmark. Prisen vil blive uddelt for anden gang på KL's Klima & Miljø Topmøde den 13. april 2023

Indstil jeres klimaindsatser

Klimakrisen er den største globale udfordring, vi som samfund står over for. Konsekvenserne af klimaforandringerne kan ses i hver eneste kommune. Danske kommuner er også verdens mest ambitiøse aktører i klimaindsatsen og reduceringen af CO2. Kommunerne er allerede i fuld gang med at finde løsninger og drive den grønne omstilling fremad hver dag. Det skal værdsættes. Det er nu tid til at overveje, hvilke af jeres initiativer, der skal indstilles til Kommunernes KLimapris 2023.

Prismodtageren er en kommune, der har udviklet en innovativ og effektiv løsning for klimaet, som også har potentiale for at blive spredt til andre steder. Prisen udvælges efter indstillinger fra kommunerne. Det kan f.eks. være indsatser, der er sket i kommunalt regi eller i samarbejde med virksomheder, borgere og civilsamfundsorganisationer.

Indstil din kommune

Kommunernes KLimapris 2023

Nu er det muligt at indstille jeres klimaindsats til Kommunernes KLimapris 2023. En pris KL har stiftet for at give grønne initiativer i kommunerne anerkendelse for den forskel, det gør for klimaet nu og i fremtiden.

 

Deadline nærmer sig - få indstillet jeres klimaindsats

Tidsfristen nærmer sig - få indstillet jeres klimaindsats

KL opfordrer kommunerne til at sende deres indstillinger til kommunernesklimapris@kl.dk og blive anerkendt for deres bæredygtige indsatser. Indstillingerne skal sendes via en skabelon og senest den 8. marts 2023. Indsatserne kan være sket i kommunalt regi eller i samarbejde med virksomheder, borgere og civilsamfundsorganisationer.

×

Log ind