Teknik og miljø KL's Klima & Miljø Topmøde

Invitation: Open call for nye værtskommune til KL's årlige konference 'KL's Klima & Miljø Topmøde' i 2024, 2025 og 2026?

KL’s Klima- og Miljøudvalg og Kommunernes Klimahandlingsudvalg inviterer hvert år i april måned alle kommuner til KL’s største politiske konference 'KL's Klima & Miljø Topmøde.' 

Som den eneste af KL’s store konferencer planlægges der med, at konferencen afholdes hvert år i en ny kommune, der danner rammen om de 600-800 kommunalpolitikere i teknik-, miljø- og klimaudvalg samt kommunale direktører og chefer, der gæster konferencen. Her bydes op til politisk dialog, debat, videndeling og inspiration – ikke mindst på de mange udflugter, der er en fast del af konferencens program.

Næste forår løber konferencen af staben i Sønderborg Kommune. Ved konferencens afslutning gives stafetten videre til næste års værtskommune.

KL udsender derfor denne invitation til kommuner, der ønsker at tilbyde sig som værtskommune for en af de kommende års konferencer 'KL's Klima & Miljø Topmøde.' Datoerne er på plads for resten af udvalgsperioden, og der kan derfor bydes ind på værtskabet i enten 2024, 2025 og 2026.

Konferencerne afholdes den 11.-12. april 2024, den 24.-25. april 2025 og den 16.-17. april 2026.

Rammen for samarbejdet

Værtskommunens primære opgave er at sætte det lokale præg på programmet gennem et relevant og interessant udflugtsprogram samt byde ind med aftenunderholdning ved konferencens fælles middag. Det forventes at værtskommunen også dækker udgifter i forbindelse med disse.

KL og Komponent står for al øvrig planlægning af konferencen, herunder også praktiske forhold om indgåelse af aftaler med konferencesteder og hoteller. 

Det er afgørende for KL, at konferencen afvikles professionelt, samtidig med at rammerne skifter hvert år.

Ønsker din kommune at være værtskommune?

For at kunne vurdere de lokale rammer, skal der udfyldes en ansøgning til KL, der beskriver følgende forhold:

  • Konferencefaciliteter, der både giver mulighed for plenum for alle 600-800 deltagere og minimum 5 større møderum til sessioner
  • Rammer til afvikling af fælles middag for alle konferencedeltagere, herunder 3-retters middag, underholdning og bar
  • Tilgængelighed til og fra konferencen for deltagerne, herunder hotelfaciliteter, der er i geografisk nærhed til konferencefaciliteterne
  • Kommunens motivation for at være vært, herunder kommunens bud på relevante udflugter (ca. 20-25 udflugter, der kan afvikles på ca. 2 timer enten til fods, på cykel eller i bus)
  • Erfaringer med at afholde lignende konferencer, da det er en stor logistisk opgave

Ud over ovenstående lægges der vægt på, at konferencen finder sted i forskellige dele af Danmark i løbet af årene.

Interesserede værtskommuner skal udfylde en skabelon som indeholder krav til bl.a. konferencested, hoteller og udflugter mv.

Skabelonen sendes til lgr@kl.dk senest den 23. januar 2023. KL´s sekretariat udvælger værtskommunerne på baggrund af ovennævnte kriterier og giver en tilbagemelding til alle interesserede inden marts 2023.

×

Log ind